\r\nmobil porno\r\nrokettube\r\nporno video\r\nporno izle\r\n
Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2020 m. gegužės 30 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.


ĮMONĖS IREGISTRAVIMAS

Skirtingų teisinių formų įmonėms įregistruoti reikia skirtingų steigimo dokumentų, skiriasi ir pati steigimo procedūra. Informaciją apie verslininkams aktualiausių teisinių formų įmonių įregistravimą bei konkrečios teisinės formos įmonės įregistravimo dokumentus teikiama Juridinių asmenų registro tinklalapyje www.kada.lt ir Šakių verslo informacijos centre.

Įmonės prašymą įregistruoti juridinį asmenį ar jo padalinį, taip pat įstatus bei kitus steigimo dokumentus pirmiausia turi pateikti notarui, kuris tvirtina duomenų tikrumą ir steigimo dokumentų atitikimą įstatymų reikalavimams.

Rekomenduojame prieš kreipiantis į notarą iš anksto sutvarkyti šiuos įregistravimo dokumentus:

parengti visus su tam tikros teisinės formos įmonės steigimu susijusius dokumentus (pvz., nuostatus, bendrosios jungtinės veiklos sutartį, steigimo sutartį arba steigimo aktą, bendrovės įstatus,

o         steigiamojo susirinkimo protokolą ir pan.);

Svarbu! Dokumentus asmenys pasirašo notaro akivaizdoje.

o         gauti naudojimosi patalpomis pažymą arba sutvarkyti dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teises į patalpas.

Notaras, išanalizavęs pateiktus dokumentus ir įrašydamas prašyme, kuris pateikiamas Registrui, tvirtinamąjį įrašą nurodo, kad dokumentuose nurodyti duomenys yra teisingi, įmonės steigimo dokumentai atitinka įstatymų reikalavimus ir įmonę, filialą ar atstovybę įregistruoti galima.

Už steigiamos įmonės dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą imama:

o         individualios įmonės – 107 litų;

o         UAB, AB – 198 litų;

visų teisinių formų įmonių filialai, atstovybės – 50 proc. atlyginimo, nustatyto atitinkamos teisinės formos įmonei.

Verslininkas, gavęs notaro patvirtintus steigimo dokumentus, turi juos pateikti Registrui.

Prieš pateikiant dokumentus Registrui,  rekomenduo-jame iš anksto sumokėti banke mokestį už įregistravimą:

o         individualios įmonės – 107 litų;

Dokumentai gali būti pateikti bet kuriame Registro filiale ar filialo skyriuje,  kuriame dokumentus verslininkui pateikti ir gauti yra patogiausia. (Kaune, Marijampolėje, Tauragėje ar kitur). Tačiau įmonės dokumentai yra nagrinėjami, registruojami  ir saugomi Registro filiale pagal juridinio asmens buveinę.

 MARIJAMPOLĖS FILIALAS (Laisvės g. 10, Marijampolė)
  Užsakymų priėmimas ir dokumentų išdavimas:
 tel. (8-343) 91 938;
Juridinių asmenų registravimas, tel. (8-343) 97 718.

Registras sprendimą dėl įmonės, filialo ar atstovybės įregistravimo arba atsisakymo įregistruoti privalo priimti ne vėliau kaip per 10 dienų nuo visų įregistravimo dokumentų pateikimo.

 Naujienų prenumerata