\r\nmobil porno\r\nrokettube\r\nporno video\r\nporno izle\r\n
Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2020 m. gegužės 26 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.


Komercinės – ūkinės veiklos sritis, kurioms vykdyti reikalinga licencija, nustato skirtingi, atitinkamą veiklą reglamentuojantys įstatymai, o taisykles licencijai gauti numato tam tikri poįstatyminiai aktai. Taigi, Lietuvoje nėra vieningos licencijų išdavimo sistemos, taip pat kaip ir nėra vienos institucijos išduodančios jas. Todėl, norėdami pagelbėti savo klientams, pateikiame pagrindines ūkines komercines veiklas, kurioms vykdyti reikalingos licencijos, reglamentuojančių teisės aktų sąrašą:

Užsiimti ginklų, šaudmenų, jų dalių prekyba, importu, eksportu, eksploatuoti tirus, šaudyklas, nuomoti ginklus Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas
LRV 2003 05 27 nutarimas Nr. 666

Naudoti sprogmenis
Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymas
LRV 2003 12 02 nutarimas Nr.1511

Užsiimti sprogmenų gamyba
Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymas
LRV 2003 12 02 nutarimas Nr.1512

Užsiimti prekyba sprogmenimis
Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymas
LRV 2004 03 04 nutarimas Nr.243

Gaminti ginklus, šaudmenis ir jų dalis
Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas
LRV 2003 05 27 nutarimas Nr. 662

Užsiimti farmacine veikla
Farmacijos įstatymas
LRV 2006 11 30 nutarimas Nr. 1191

Užsiimti veterinarijos praktika, veterinarine farmacija
Farmacijos įstatymas
Veterinarijos įstatymas
LRV 2007 05 02 nutarimas Nr. 449

Gaminti, importuoti ir eksportuoti į II ir III sąrašus įtrauktas narkotines ir psichotropines medžiagas, verstis jų didmenine ir mažmenine prekyba
Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas
LRV 1995 12 28 nutarimas Nr.1630

Verstis su I kategorijos pirmtakais (prekursoriais) susijusia veikla
Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas
LRV 2000 05 08 nutarimas Nr.509

Gaminti alkoholio produktus
Alkoholio kontrolės įstatymas
LRV 2001 01 22 nutarimas Nr.67

Verstis didmenine ir mažmenine prekyba alkoholio produktais
Alkoholio kontrolės įstatymas
LRV 2004 05 20 nutarimas Nr.618

Organizuoti azartinius lošimus
Azartinių lošimų įstatymas
LRV 2001.06.19 nutarimas Nr.740

Teikti sveikatos priežiūros paslaugas
Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas
SAM ministro 2003 01 29 įsakymas Nr.V-43

Vykdyti geodezinius topografinius darbus
Geodezijos ir kartografijos įstatymas
LRV 2002 11 19 nutarimas Nr.1805

Verstis keleivių vežimu Lietuvos Respublikoje, taip pat keleivių ir krovinių vežimu tarptautiniais maršrutais
Transporto veiklos pagrindų įstatymas
LRV 1997 10 23 nutarimas Nr.1170

Užsiimti tabako gaminių gamyba
Tabako kontrolės įstatymas
LRV 1998 10 02 nutarimas Nr.1180

Importuoti tabaką ir tabako gaminius į Lietuvos Respubliką
Tabako kontrolės įstatymas
LRV 1998 10 02 nutarimas Nr.1180

Užsiimti didmenine ir mažmenine prekyba tabako gaminiais
Tabako kontrolės įstatymas
LRV 2004 04 07 nutarimas Nr.383
LRV 2004 04 07 nutarimas Nr.384

Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimas
Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymas
LRV 2002 02 06 nutarimas Nr.177

Užsiimti loterijų organizavimu
Loterijų įstatymas
LRV 2003 12 09 nutarimas Nr. 1550

Užsiimti transliavimo ir retransliavimo veikla
Visuomenės informavimo įstatymas
Lietuvis radijo ir televzijos komisijos 2006 12 13 nutarimas Nr. 112

Antspaudų ir spaudų gamyba
Antspaudų ir spaudų apyvartos kontrolės įstatymas
LRV 2002 12 20 nutarimas Nr.2053

Užsiimti veikla, susijusi su branduoline energetika
Branduolinės energijos įstatymas
LRV 1998 01 27 nutarimas Nr.103

Užsiimti pavojingų atliekų surinkimu, vežimu, saugojimu, šalinimu bei naudojimu
Atliekų tvarkymo įstatymas
Aplinkos ministro 2003 12 19 įsakymas Nr. 684

Užsiimti jonizuojančių spinduliuotės šaltinių gamyba, pervežimu, naudojimu, prekyba, saugojimu, montavimu, prižiūrėjimu, remontu, perdirbimu bei radioaktyviųjų atliekų tvarkymu (surinkimu, rūšiavimu, apdorojimu, laikymu, perdirbimu, transportavimu, saugojimu, nukenksminimu)
Radiacinės saugos įstatymas
LRV 1999 05 25 nutarimas Nr.653

1) Projektuoti, statyti, rekonstruoti bei eksploatuoti radioaktyviųjų atliekų saugyklas ir kapinynus, vykdyti jų priežiūrą; 2) transportuoti radioaktyviąsias atliekas; 3) rinkti, rūšiuoti, apdoroti, saugoti, perdirbti, deaktyvuoti radioaktyviąsias atliekas
Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas
LRV 1998 01 27 nutarimas Nr.103
LRV 1999 05 25 nutarimas Nr.653

Užsiimti nefasuotų naftos produktų prekyba
Energetikos įstatymas
LRV 2003 01 28 nutarimas Nr.113

Taisyti ginklus, perdirbinėti ginklus ir šaudmenis
Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas
LRV 2003 05 27 nutarimas Nr. 663

Pirotechnikos priemonių (pagal Vidaus reikalų ministerijos patvirtintą sąrašą) importas, pardavimas
Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymas
LRV 2002 12 21 nutarimas Nr.2063

Verstis draudimo bei su draudimu susijusia veikla
Draudimo įstatymas
LR draudimo priežiūros komisijos 2004 05 25 nutarimas Nr. N-64

Užsiimti vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų gamyba
Vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų gamybos įstatymas
LRV 2003 12 16 nutarimas Nr.1615

Užsiimti kredito įstaigos veikla
Lietuvos banko įstatymas
Komercinių bankų įstatymas

Užsiimti finansų maklerių, finansų maklerio įmonių, valdymo įmonių, investicinių bendrovių, pensijų fondų veikla
Vertybinių popierių rinkos įstatymas
LRV 2002 02 15 nutarimas Nr. 7
LRV 2002 02 15 nutarimas Nr. 6
LRV 2003 07 30 nutarimas Nr. 7

Gamtinių dujų perdavimas, paskirstymas, laikymas, tiekimas
Gamtinių dujų įstatymas
LRV 2001 06 19 nutarimas Nr. 743

Verstis įdarbinimo tarpininkavimu užsienyje
Užimtumo rėmimo įstatymas 
SADM ministro 2003 08 19 įsakymas Nr. A1-127

Verstis keleivių vežimu laivais vidaus vandenimis Lietuvos Respublikoje bei keleivių ir krovinių vežimu laivais vidaus vandenimis tarptautiniais maršrutais
Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymas
LRV 1998 11 05 nutarimas Nr. 1302

Verstis keleivių ir krovinių vežimu laivais jūra tarptautiniais maršrutais
Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymas
LRV 1998 11 05 nutarimas Nr. 1302

Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas
LRV 2006 01 11 nutarimas Nr. 18

Prekiauti antikvariniais daiktais
Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas
LRV 2003 12 09 nutarimas Nr. 1572

Vykdyti aukštesniųjų studijų, pagrindinio profesinio mokymo, darbo rinkos profesinio mokymo programas
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
LRV 2004 06 29 nutarimas Nr. 822

Verstis dokumentų tvarkymo ir (ar) saugojimo veikla
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
LRV 2005 03 01 nutarimas Nr. 238

Verstis ginkluota ir neginkluota asmens ir turto sauga
Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymas
LRV 2005 02 02 nutarimas Nr. 116

Vėliavų gamyba
Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymas
LRV 2004 10 21 nutarimas Nr.1321

Bulvių, daržovių, vaisių ir grūdų sandėlio veikla
Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymas
Žemės ūkio ministro 2004 10 01 įsakymas Nr. 3D-536

Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimas
Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
LRV 2004 10 14 nutarimas nr. 1290Naujienų prenumerata