\r\nmobil porno\r\nrokettube\r\nporno video\r\nporno izle\r\n
Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2020 m. gegužės 31 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.

Įmonės įregistravimas

Skirtingų teisinių formų įmonėms įregistruoti reikia skirtingų steigimo dokumentų, skiriasi ir pati steigimo procedūra. Informaciją apie verslininkams aktualiausių teisinių formų įmonių įregistravimą bei konkrečios teisinės formos įmonės įregistravimo dokumentus teikiama Juridinių asmenų registro tinklalapyje www.kada.lt ir Šakių verslo informacijos centre.

Nuo 2004 m. sausio 1 d. įmonės prašymą įregistruoti juridinį asmenį ar jo padalinį, taip pat įstatus bei kitus steigimo dokumentus pirmiausia turi pateikti notarui, kuris tvirtina duomenų tikrumą ir steigimo dokumentų atitikimą įstatymų reikalavimams.

Rekomenduojame prieš kreipiantis į notarą iš anksto sutvarkyti šiuos įregistravimo dokumentus:

  • parengti visus su tam tikros teisinės formos įmonės steigimu susijusius dokumentus (pvz., nuostatus, bendrosios jungtinės veiklos sutartį, steigimo sutartį arba steigimo aktą, bendrovės įstatus, steigiamojo susirinkimo protokolą ir pan.);

Svarbu! Dokumentus asmenys pasirašo notaro akivaizdoje.

  • gauti naudojimosi patalpomis pažymą arba sutvarkyti dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teises į patalpas.

Notaras, išanalizavęs pateiktus dokumentus ir įrašydamas prašyme, kuris pateikiamas Registrui, tvirtinamąjį įrašą nurodo, kad dokumentuose nurodyti duomenys yra teisingi, įmonės steigimo dokumentai atitinka įstatymų reikalavimus ir įmonę, filialą ar atstovybę įregistruoti galima.

Už steigiamos įmonės dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą imama:

  •   individualios įmonės – 170 litų;
  • ūkinės bendrijos, kooperatinės bendrovės – 300 litų;
  • UAB, AB – 350 litų;

visų teisinių formų įmonių filialai, atstovybės – 50 proc. atlyginimo, nustatyto atitinkamos teisinės formos įmonei.

Verslininkas, gavęs notaro patvirtintus steigimo dokumentus, turi juos pateikti Registrui.

Prieš pateikiant dokumentus Registrui, rekomenduojame iš anksto sumokėti banke mokestį už įregistravimą:

  • individualios įmonės – 60 litų;
  • ūkinės bendrijos, kooperatinės bendrovės – 100 litų;
  • UAB, AB – 120 litų;
  • visų teisinių formų įmonių filialai, atstovybės – 50 proc. atlyginimo, nustatyto už atitinkamos teisinės formos įmonės įregistravimą.

Nuo 2004 m. sausio 1 d. Registre registruojami visi privatūs juridiniai asmenys (individualios įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), tikrosios ir komanditinės ūkinės bendrijos ir kt.) bei viešieji juridiniai asmenys (valstybės ir savivaldybių įmonės, viešosios įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai, visuomeninės organizacijos ir kt.), taip pat juridinių asmenų ir užsienio juridinių asmenų, kitų organizacijų filialai ir atstovybės.

Dokumentai gali būti pateikti bet kuriame Registro filiale ar filialo skyriuje, kuriame dokumentus verslininkui pateikti ir gauti yra patogiausia. (Kaune, Marijampolėje, Tauragėje ar kitur). Tačiau įmonės dokumentai yra nagrinėjami, registruojami ir saugomi Registro filiale pagal juridinio asmens buveinę.Naujienų prenumerata