Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2018 m. gegužės 22 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.
Garantijos

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas teikia garantijas (kurių suma vienu metu neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės tais metais fondui nustatyto valstybės garantijų limito) kredito įstaigoms už kreditus:
 • žemdirbiams;
 • smulkiems ir vidutiniams verslininkams, dirbantiems kaimo vietovėje (ūkio subjektams, užsiimantiems alternatyvia žemės ūkiui veikla). Kaimo vietovė - kaimas arba miestas, kuriame gyvena ne daugiau kaip 6 tūkst. gyventojų;
 • įmonėms, superkančioms ir(ar) perdirbančioms, (ir)ar realizuojančioms žemės ūkio produktus;
 • valstybės įmonei Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra;
 • kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms, įgyvendinančioms investicijų projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones;
 • mokslo ir studijų institucijoms bei profesinio mokymo įstaigoms, turinčioms eksperimentinius, parodomuosius, mokomuosius ar bandymų ūkius ir įgyvendinančioms investicijų projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones.

Garantijos žemės ūkio veiklos subjektams
Garantijos ūkio subjektams, užsiimantiems alternatyvia žemės ūkiui veikla
Garantijos perdirbimo įmonėms
Garantijos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai


Garantijos schema


Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantavimo schema reglamentuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“.

Fondas garantuoja bankams ar kredito unijoms negrąžinto kredito sumos (iki 70 procentų, o jei kreditas suteiktas jauniems ūkininkams – iki 80 proc.) grąžinimą.Garantijos suma priklauso nuo negrąžinto kredito sumos, o išmokėjimo dydis apskaičiuojamas kredito įstaigai nutraukus kredito sutartį. Garantiniai įsipareigojimai kredito įstaigoms įvykdomi realizavus įkeistą turtą. Jeigu pajamos, gautos pardavus įkeistą turtą, viršija negarantuotą kredito sumą, Fondas išmoka skirtumą tarp negrąžinto kredito sumos ir kredito įstaigos išieškotos sumos.

Fondo garantija yra reali alternatyva užstatui ir sudaro sąlygas teikti kreditus įkeičiant tik likvidų turtą.


Garantijos pavyzdys

Kredito suma: 50 000 Lt
Kredito trukmė: 5 metai
Garantijos procentinis dydis: 70 proc.

Metai

Grąžinta kredito dalis (Lt)

Negrąžinta kredito dalis (Lt)

Fondo garantija (Lt)

0

0

50 000

35 000

1

10 000

40 000

28 000

2

20 000

30 000

21 000

3

30 000

20 000

14 000

4

40 000

10 000

7 000

5

50 000

0

0

Garantinių įsipareigojimų įvykdymas:

 • Kredito sutartis nutraukta po 3 metų;
 • grąžinta kredito dalis – 30 000 Lt;
 • negrąžinta kredito dalis – 20 000 Lt;
 • Fondo garantijos suma - 14 000 Lt (70 proc.);
 • Kredito įstaiga realizuoja įkeistą turtą.

Kredito įstaigos pajamos iš
įkeisto turto realizavimo

Fondo išmoka

4 000 Lt – pajamos mažesnės nei negarantuota paskolos dalis

14 000 Lt – Fondas išmoka visą garantuotą sumą

6 000 Lt - pajamos lygios negarantuotai paskolos daliai

14 000 Lt – Fondas išmoka visą garantuotą sumą

8 000 Lt – pajamos didesnės nei negarantuota paskolos dalis

12 000 Lt - Fondas išmoka skirtumą tarp negrąžinto kredito sumos ir banko išieškotos sumosGarantijų limitas

Fondo garantinių įsipareigojimų pagal garantijos sutartis įvykdymą garantuoja valstybė. Suteikdama valstybės garantiją kredito įstaigoms už Fondo įsipareigojimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė kiekvienais metais savo nutarimu patvirtina valstybės garantijų limitą.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondui 2009 metams nustatytas 438 mln. litų valstybės garantijų limitas. Nuo 2009 m. spalio 7 d. limitas padidintas iki 488 mln. Lt.Naujienų prenumerata