\r\nmobil porno\r\nrokettube\r\nporno video\r\nporno izle\r\n
Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2020 m. gegužės 25 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.


SAVIVALDYBĖS  TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALIMA VERSTIS TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTO DYDŽIO PAJAMŲ MOKESČIO NUSTATYMO

2010 METAMS 

 

2009 m. spalio 29 d. Nr. T-337

Šakiai

 

                       Savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 str. 2 d. 18 p., Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin. 2002,  Nr. 73-3085) 6 str. 3 d. ir atsižvelgdama į gyventojų prašymus, 

n u s p r e n d ž i a:

                      1. Nustatyti nuo 2010 m. sausio 1 d. individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžius (pagal priedą).

                      2. Mažinti 30 procentų fiksuoto dydžio pajamų mokestį už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą:

                      2.1. neįgaliesiems asmenims;

                      2.2. asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių;

                      2.3. motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), kuris (kuri) vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, augina vienas (viena);

                      2.4. asmenims (tėvams arba įtėviams), auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

                      2.5. bendrojo lavinimo, profesinių, aukštųjų mokyklų dieninių skyrių moksleiviams ir studentams;

                      2.6. bedarbiams, nustatyta tvarka įregistruotiems teritorinėje darbo biržoje.

                      3. Mažinti 20 procentų fiksuoto dydžio pajamų mokestį už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą:

                      3.1. asmenims, įsigyjantiems verslo liudijimą verstis verslo liudijime nurodytos rūšies veikla tik Šakių rajono savivaldybėje;

                      3.2. asmenims, įsigyjantiems verslo liudijimą verstis tradicinių amatų veikla;

                      3.3. asmenims, kurie laikotarpiu, kuriam įsigyjamas verslo liudijimas, gauna su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų.

                     

Savivaldybės mero pavaduotojas,

pavaduojantis savivaldybės merą                                                          Algimantas Damijonaitis      


                                  PATVIRTINTA

                                                            Šakių rajono savivaldybės tarybos

                                                                         2009 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-337

 

INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALIMA VERSTIS, TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTI PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIAI

 

(litais per metus)

Veiklos rūšies kodas pagal klasifikatorių

Veiklos porūšio kodas pagal klasifikatorių

Veiklos rūšis (porūšis) pagal klasifikatorių)

Fiksuoto pajamų mokesčio dydžiai per metus

Neribojant veiklos teritorijos

Visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Neringos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus miestų savivaldybių teritorijas

Šakių rajono savivaldybės teritorijoje

01

Žemės ūkio paslaugų veikla (EVRK klasė 01.61; 81.30; įeina į EVRK klasę 01.63)

 

 

 

 

01.01.

Laukų ruošimas

1440

1440

1152

 

01.02.

Žemės ūkio augalų sėja

1440

1440

1152

 

01.03.

Žemės ūkio augalų priežiūra

1440

1440

1152

 

01.04.

Žemės ūkio augalų purškimas

1440

1440

1152

 

01.05.

Vaismedžių genėjimas

1440

1440

1152

 

01.06.

Runkelių retinimas

1440

1440

1152

 

01.07.

Derliaus nuėmimas ir paruošimas realizuoti rinkoje

1440

1440

1152

 

01.08.

Žemės ūkio augalų apsauga nuo ligų ir kenkėjų

1440

1440

1152

 

01.09.

Sausinimo ir drėkinimo sistemų eksploatavimas

1440

1440

1152

 

01.10.

Sodų, parkų ir žalių vejų sporto aikštelėse ir panašiose vietose apsodinimas ir priežiūra

1440

1440

1152

 

01.11.

Medžių genėjimas ir gyvatvorių karpymas

1440

1440

1152

 

01.12.

Žemės ūkio mašinų, jas valdant, veikla

1440

1440

1152

02

Medienos ruoša, malkų gamyba*, medienos ruošos paslaugų veikla, įskaitant rąstų vežimą miške (x) (įeina į EVRK klasės 02.20; 02.40)

 

 

 

 

02.01.

Medienos ruoša

1440

1440

1152

 

02.02.

Malkų ruoša

1440

1440

1152

 

02.03.

Medienos ruošos veikla, įskaitant rąstų vežimą miške

1440

1440

1152

 

Prekyba:

 

 

 

 

03.01.

Prekyba tik ne maisto produktais kioskuose (už kiekvieną kioską) (ST) (įeina į EVRK klases 45.32; 45.40; 47.82; 47.89)

1440

1440

1152

 

03.02.

Prekyba tik ne maisto produktais prekyvietėse, suteikiant teisę verstis išnešiojamąja ir išvežiojamąja tik ne maisto produktų prekyba (įeina į EVRK klases 45.32; 45.40; 47.82; 47.89; 47.99

1440

1440

1152

 

03.03.

Prekyba tik ne maisto produktais iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių (įeina į EVRK klasę 45.32; 45.40; 47.99)

1440

1440

1152

 

03.04.

Išnešiojamoji ir išvežiojamoji prekyba tik ne maisto produktais (įeina į EVRK klasę 45.32; 45.40; 47.99)

1440

1440

1152

 

04.01

Prekyba kioskuose (už kiekvieną kioską) (ST) (įeina į EVRK klases 47.81; 47.82; 47.89)

1440

1440

1152

 

04.02

Prekyba prekyvietėse, suteikianti teisę verstis išnešiojamąja ir išvežiojamąja prekyba (įeina į EVRK klases 47.81; 47.82; 47.89; 47.99):

1440

1440

1152

 

04.03.

Prekyba iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių (įeina į EVRK klasę 47.99):

1440

1440

1152

 

04.04

Išnešiojamoji ir išvežiojamoji prekyba (įeina į EVRK klasę 47.99):

1440

1440

1152

05

Periodinių spaudos leidinių platinimas (įeina į EVRK klases 58.13; 58.14)

1440

1440

1152

06

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų, išskyrus audiovizualinius kūrinius ir garso įrašus, nuoma  (EVRK klasė 77.21; 77.29)

 

 

 

 

06.01.

Tekstilės dirbinių, drabužių ir avalynės nuoma

1440

1440

1152

 

06.02.

Baldų, keraminių ir stiklinių indų, virtuvės ir pietų indų, elektrinių buitinių prietaisų ir kitų asmeniniam naudojimui skirtų daiktų nuoma

1440

1440

1152

 

06.03.

Pramoginių laivų, baidarių, burlaivių nuoma

1440

1440

1152

 

06.04.

Dviračių, slidžių, sporto įrangos nuoma

1440

1440

1152

 

06.05.

Juvelyrinių dirbinių, muzikos instrumentų, dekoracijų ir kostiumų nuoma

1440

1440

1152

 

06.06.

Knygų, žurnalų ir laikraščių nuoma

1440

1440

1152

 

06.07.

Mašinų ir įrenginių smulkiojo remonto darbams nuoma

1440

1440

1152

 

06.08.

Gėlių ir augalų nuoma

1440

1440

1152

 

06.09.

Jojamųjų žirgų nuoma

1440

1440

1152

 

06.10.

Kitų turizmo priemonių nuoma

1440

1440

1152

 

06.11.

Muzikos instrumentų nuoma

1440

1440

1152

07

Kompiuteriniai žaidimai (už kiekvieną komplektą) (įeina į EVRK klasę 62.09)

 

 

 

 

 

Naudojami tik personaliniai kompiuteriai ir/ arba žaidimams skirti kompiuteriai, prie kurių prijungiami ekranas (displėjus) arba televizorius, klaviatūra ir papildomi žaidimo valdymo įrenginiai. Kompiuteriniais žaidimais nelaikomi gamintojų lošimo ar žaidimo tikslais sukurti ir pagaminti įrengimai bei įrenginiai, kuriais galima žaisti įmetus žetonus ar popierinius pinigus bei kitokiais būdais patvirtinus apie sumokėjimą už žaidimą. Verslo liudijimas nesuteikia kompiuterinių žaidimų veiklai naudoti lošimo ir / ar žaidimo automatus

1440

1440

1152

08

Batų valymas (įeina į EVRK klasę 96.09)

1440

1440

1152

09

Mokamųjų tualetų ir svėrimo paslaugos (įeina į EVRK klasę 96.09)

1440

1440

1152

10

Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas (ST) (EVRK klasė 55.20)

1440

1440

1152

11

Žuvų gaudymas verslinės žūklės įrankiais ir jų apdorojimas * (x) (įeina į EVRK klases 03.11; 03.12; 10.20)

1440

1440

1152

12

Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas * (x) (ST) (EVRK klasė 13.10)

1440

1440

1152

13

Gatavų tekstilės gaminių gamyba * (x) (ST) (EVRK klasė 13.92)

 

 

 

 

13.01.

Įvairių tekstilės medžiagų gatavų gaminių, įskaitant megztus (trikotažinius) ar nertus, gamyba:

 

 

 

 

13.01.01.

Antklodžių, įskaitant kelioninius pledus

1440

1440

1152

 

13.01.02.

Lovos, stalo, tualeo ar virtuvės skalbinų

1440

1440

1152

 

13.01.03.

Vatinių it pūkinių antklodžių, pagalvėlių, pamsukų (Pufų), pagalvių, miegamųjų maiįšų ir kt.

1440

1440

1152

 

13.02.

Gatavų namų apyvokos reikmenų gamyba:

 

 

1152

 

13.02.01.

Užuolaidų, užuolaidėlių, lango uždangų, lovatiesių, baldų ar mašinų apdangalų ir kt.

1440

1440

1152

 

13.02.02.

Brezento, palapinių, turizmo (stovyklavimo), reikmenų, burių, žaliuzių nuo saulės, lengvųjų automobilių apdangalų

1440

1440

1152

 

13.02.03.

Vėliavų, vėliavėlių, gairelių ir kt.

1440

1440

1152

 

13.02.04.

Rankšluosčių, pašluosčių dulkėms valyti ar indams šluostyti, gelbėjimosi liemenių, parašiutų ir kt.

1440

1440

1152

14

Drabužių siuvimas, taisymas* (x)  (ST) (EVRK klasės 14.11-14.14; 14.19; įeina į EVRK klasę 95.29):

 

 

 

 

 

14.01.

Odinių ar odos pakaitalų drabužių siuvimas, taisymas

1440

1440

1152

 

14.02.

Darbinių drabužių siuvimas, taisymas

1440

1440

1152

 

14.03.

Kitų viršutinių drabužių vyrams, moterims ir vaikams iš austų, megztų (trikotažinių), nertų, neaustinių ir kt. medžiagų siuvimas, taisymas

1440

1440

1152

 

14.04.

Apatinių drabužių vyrams, moterims ir vaikams iš austų, trikotažinių ar nertų medžiagų, nėrinių ir kt. (marškinių, vasarinių marškinėlių, apatinių kelnių, trumpikių, pižamų, naktinių baltinių, chalatų, palaidinių, kelnaičių, liemenėlių, korsetų ir kt) siuvimas, taisymas

1440

1440

1152

 

14.05.

 Kūdikių drabužių, sportinių kostiumų, slidinėjimo kostiumų, maudymosi aprangos ir kt. siuvimas ir taisymas

1440

1440

1152

 

14.06.

Skrybėlių ir kepurių siuvimas, taisymas

1440

1440

 

 

14.07.

Kitų drabužių priedų (pirštinių, diržų, šalikų, kaklajuosčių, kaklaraiščių, plaukų tinklelių ir kt.) siuvimas, taisymas

1440

1440

1152

 

14.08.

Kailinių galvos apdangalų siuvimas, taisymas

1440

1440

1152

 

14.09.

Tekstilinės, be pado avalynės siuvimas, taisymas

1440

1440

1152

15

Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų  ir pakinktų gamyba, taisymas * (x) (EVRK klasė 15.12; įeina į EVRK klasę 95.23):

 

 

 

 

15.01.

Odinių, kompozicinės odos ir bet kurių kitų medžiagų, pavyzdžiui padengtų plastiku, austinių medžiagų, vulkanizuotų pluoštų ar kartono, kurių gamybos technologija yra tokia kaip odos, lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų gamyba, taisymas

1440

1440

1152

 

15.02.

Nemetalinių laikrodžių dirželių gamyba, taisymas

1440

1440

1152

 

15.03.

Kitų odos ar kompozicinės odos reikmenų (pavarų diržų, kuprinių ir kt.) gamyba, taisymas

1440

1440

1152

 

15.04.

Balno reikmenų ir pakinktų gamyba, taisymas

1440

1440

1152

16

Avalynės taisymas (x)  (ST) (įeina į EVRK klasę 95.23)

1440

1440

1152

17

Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių, medinės taros, kitų medienos gaminių, čiužinių gamyba, remontas * (x)  (ST) (EVRK klasės 16.22-16.24; 31.03; įeina į EVRK klases 16.29; 32.99; 33.19):

 

 

1152

 

17.01.

Statybai skirtų medienos dirbinių gamyba:

 

 

 

 

17.01.01.

Tašų, gegnių, stogo atramų

1440

1440

1152

 

17.01.02.

Durų, langų, langinių ir jų staktų

1440

1440

1152

 

17.01.03.

Laiptų, turėklų

1440

1440

1152

 

17.01.04.

Figūrinių lenjuosčių, bagetų, malksnų, skalų

1440

1440

1152

 

17.01.05.

Parketo blokų, grindlenčių ir kt., sujungtų į plokštes

1440

1440

1152

 

17.02.

Medinių surenkamųjų statinių ir jų detalių gamyba

1440

1440

1152

 

17.03.

Medinių karstų ir kitų laidojimo reikmenų gamyba

1440

1440

 

 

17.04.

Medinės taros gamyba:

 

 

1152

 

17.04.01.

Pakavimo dėžučių, skrynučių, narvinių sėžių, būgnų ir panašios medinės pakavimo taros gamyba

1440

1440

1152

 

17.04.02

Medinių padėklų, dėžinių padėklų ir kitų apkrovos plokščių gamyba

1440

1440

1152

 

17.04.03

Medinių statinių, kubilų, puskubilių ir kitų dirbinių iš medienos gamyba

1440

1440

1152

 

17.05.

Įvairios medienos dirbinių gamyba:

 

 

1152

 

17.05.01.

Medinių kotų, rankenų ir korpusų įrankiams, šluotoms, šepečiams, teptukams

1440

1440

1152

 

17.05.02.

Medinių kurpalių pusbačiams ar batams ir kailiamaučių, drabužių pakabų

1440

1440

1152

 

17.05.03.

Medinių buitinių įrankių, virtuvės indų ir reikmenų; apsiaustų ir skrybėlių, pakabų

1440

1440

1152

 

17.05.04.

Medinių statulėlių ir puošybinių dirbinių, medienos mozaikų, inkrustuotosios medienos

1440

1440

1152

 

17.05.05.

Medinių dėžučių ir juvelyrinių dirbinių, stalo įrankių bei panašių dirbinių dėklų

1440

1440

1152

 

17.05.06.

Medinių rėčių, šeivų, tūtelių, siuvimo siūlų vytukų, lankučių ir panašių tekintų medinių dirbinių

1440

1440

1152

 

17.05.07.

Kitų medinių dirbinių

1440

1440

1152

 

17.06.

Čiužinių gamyba:

 

 

1152

 

17.06.01.

Čiužinių pastovų (karkasų) gamyba

1440

1440

1152

 

17.06.02.

Spyruoklinių ar kimštinių arba su vidiniais tvirtikliais čiužinių gamyba

1440

1440

1152

 

17.06.03.

Neaptrauktų akytosios gumos ar akytojo plastiko čiužinių gamyba

1440

1440

1152

18

Dirbinių iš kamštienos, šiaudų, pynimo medžiagų gamyba, vainikų, krepšelių, puokščių, šluotų, šepečių ir kita niekur kitur nepriskirta gamyba* (x) (EVRK klasė 32.91; įeina į EVRK klases 15.12; 16.29; 20.51; 22.19; 22.29; 25.99; 28.99; 30.92; 32.99):

 

 

 

 

18.01.

Dirbinių gamyba iš natūraliosios ar aglomeruotos kamštienos

1440

1440

1152

 

18.02.

Natūraliosios kamštienos apdirbimas

1440

1440

1152

 

18.03.

Pynių ir panašių dirbinių iš pynimo medžiagų gamyba (paklotų, demblių, širmų ir kt.)

1440

1440

1152

 

18.04.

Pintinių ir pintų dirbinių gamyba

1440

1440

1152

 

18.05.

Vainikų, krepšelių, puokščių gamyba

1440

1440

1152

 

18.06.

Šluotų ir šepečių, plaušinių šluotų ir plunksninių dulkių šluotų, dažymo šepečių, dažymo padėklų ir volelių, drėgmės šalinimo volelių ir kt. gamyba

1440

1440

1152

 

18.07.

Batų ir drabužių šepečių gamyba

1440

1440

1152

 

18.08.

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba:

 

 

1152

 

18.08.01.

Skėčių nuo lietaus ir saulės, lazdų, lazdų – sėdynių, vytinių, botagų, sagų, spaudžių, kabių, sąsagų, užtrauktukų

1440

1440

1152

 

18.08.02.

Asmeninio naudojimo dirbinių: pypkių, šukų plaukams prilaikyti, plaukų segtukų, perukų, dirbtinių barzdų ir antakių

1440

1440

1152

 

18.08.03.

Įvairių dirbinių: (dirbtinių gėlių, vaisių ir lapų, priemonių, naudojamų triukams rodyti ir pokštams krėsti, rankinių sietų ir rėčių, siuvėjų manekenų ir kt.)

1440

1440

1152

 

18.08.04.

Iškamšų darymas

1440

1440

1152

19

Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba * (x) (EVRK klasė 23.41):

 

 

 

 

19.01.

Keraminių valgomųjų reikmenų ir kitų buities ar tualeto reikmenų gamyba

1440

1440

1152

 

19.02.

Statulėlių ir kitų keraminių puošybos dirbinių gamyba

1440

1440

1152

20

Betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba ir pastatymas, akmens pjaustymas, formavimas ir apdaila, įskaitant įrašų iškalimą (išpjovimą) paminkliniuose akmenyse * (x) (EVRK klasė 23.69; įeina į EVRK klasę 23.70):

 

 

 

 

20.01.

Betono, gipso, cemento ar dirbtinio akmens gaminių bei dirbinių gamyba (skulptūrų, baldų, bareljefų, vazų, gėlių vazonų ir kt.)

1440

1440

1152

 

20.02.

Akmens, naudojamo statyboje, kapinėse, stogo dangai ir kt. pjaustymas, formavimas ir apdaila

1440

1440

1152

21

Statybinių stalių ir dailidžių metalo dirbinių gamyba, įrankių, spynų ir vyrių gamyba, montavimas * (x) (EVRK klasė 25.72; įeina į EVRK klases 25.12; 25.73; 43.29; 43.32)

 

 

 

 

21.01.

Metalinių durų, langų ir jų rėmų, langinių ir vartų, tvorų, tvorelių gamyba, montavimas

1440

1440

1152

 

21.02.

Mašinų ar mechaninių prietaisų, peilių ir pjovimo geležčių gamyba

1440

1440

1152

 

21.03.

Rankinių įrankių, pavyzdžiui, replių, atsuktuvų ir kt. gamyba

1440

1440

1152

 

21.04.

Pjūklų ir pjūklų geležčių, įskaitant diskinių ir grandininių pjūklų geležtes, gamyba

1440

1440

1152

 

21.05.

Rankinių įtaisų su varikliu ar be variklio bei staklių keičiamųjų įrankių: gręžtuvų, skylmušių, stampų, frezų gamyba

1440

1440

1152

 

21.06.

Kalvystės įrankių: žaizdrų, priekalų ir kt. gamyba

1440

1440

1152

 

21.07.

Spaustuvų, veržtuvų gamyba

1440

1440

1152

 

21.08.

Pakabinamų ar įleidžiamųjų spynų, raktų, vyrių ir panašių metalo dirbinių pastatams, baldams, transporto priemonėms ir kt. gamyba

1440

1440

1152

22

Žemės ir miškų ūkio traktorių ir kitų žemės ir miškų ūkio mašinų remontas (x) (įeina į EVRK klsasę 33.12)

1440

1440

1152

23

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas (x) (EVRK klasės 95.21; 95.23; 95.25; įeina į EVRK klases 95.22; 95.29):

 

 

 

 

23.01.

Galanterijos ir kelioninių gaminių iš natūralios ir dirbtinės odos taisymas

1440

1440

1152

 

23.02.

Avalynės taisymas

1440

1440

1152

 

23.03.

Drabužių taisymas ir persiuvimas

1440

1440

1152

 

23.04.

Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas

1440

1440

1152

24

Elektrinių buities reikmenų taisymas  (x) (EVRK klasė 95.21; įeina į EVRK klasę 95.22)

1440

1440

1152

25

Dirbinių iš gintaro ir jo pakaitalų gamyba * (x) (ST) (įeina į EVRK klasę 32.13)

1440

1440

1152

26

Žvejybos reikmenų gamyba (ST), trūklių lervų gaudymas * (x) (įeina į EVRK klases 03.12; 32.30)

1440

1440

1152

27

Žvakių ir kitų liejinių iš vaško gamyba * (x) (ST) (įeina į EVRK klasę 32.99)

1440

1440

1152

28

Esamų statinių restauravimas, konservavimas (x) (įeina į EVRK klasę 41.20)

1440

1440

1152

29

Fotografavimo veikla (x) (įeina į EVRK klasę 74.20)

 

 

 

 

29.01.

Fotografijų gamyba:

 

 

 

 

29.01.01.

Portretinių pasams, mokyklinių, vestuvinių ir kt.

1440

1440

1152

 

29.01.02.

Komerciniams, leidybiniams (knygų, žurnalų), madų, nekilnojamojo turto ir turizmo tikslams

1440

1440

1152

 

29.02.

Fotojuostų apdorojimas:

 

 

 

 

29.02.01.

Užsakovo negatyvų ar kino juostų ryškinimas, fotonuotraukų darymas ir didinimas

1440

1440

1152

 

29.02.02.

Skaidrių rėminimas

1440

1440

1152

 

29.02.03.

Nuotraukų perfotografavimas, atnaujinimas, retušavimas

1440

1440

1152

30

Knygų rišimas, apdaila (x) (įeina į EVRK klasę 18.14):

 

 

 

 

30.01.

Knygų, brošiūrų, žurnalų, katalogų ir kt. spaudos lankų sutvarkymas ir apdaila (sulankstymas, surinkimas, brošiūravimas, klijavimas, lankų tikrinimas, apklijavimas lipnia juostele, dailinimas, paauksavimų įspaudimas)

1440

1440

1152

 

30.02.

Spausdinto popieriaus ar viršelių, t.y., formų blankų, žymenų (etikečių), produkcijos pavyzdžių kortelių, kalendorių, reklaminės, siunčiamos, paštu literatūros, prospektų apdaila (sulankstymas, įspaudimas, skylučių gręžimas, skylučių pramušimas, perforavimas, reljefų įspaudimas, štampavimas, suklijavimas, dengimas)

1440

1440

1152

31

Kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla (x) (ST) (EVRK klasė 96.02, įeina į EVRK klasę 96.04):

 

 

 

 

31.01.

Vyrų ir moterų plaukų trinkimas, lyginimas, kirpimas, sušukavimas, dažymas, spalvinimas, garbanojimas, tiesinimas ir panaši veikla, barzdos skutimas ir pakirpimas

1440

1440

1152

 

31.02.

Manikiūras ir pedikiūras, makiažas ir kt.

1440

1440

1152

 

31.03.

Soliariumų veikla

1440

1440

1152

32

Muzikantų paslaugos  (išskyrus koncertinę veiklą) (xx) (įeina į EVRK klasę 90.01)

1440

1440

1152

33

Poilsio parkų ir paplūdimių veikla, poilsinių transporto priemonių, turistinės stovyklos paslaugų teikimas, batuto ir kita veikla (x) (įeina į EVRK klases 55.30; 93.29)

1440

1440

1152

34

Namų ūkio veikla (šeimininkavimas pobūviuose, butų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas, vaikų priežiūra, daržų priežiūra, apželdinimas, malkų skaldymas, šiukšlių surinkimas ir kita) (x) (įeina į EVRK klases 01.61; 02.20; 38.11; 56.21; 81.21; 81.30; 88.91; 96.01)

1440

1440

1152

35

Įrankių galandinimas (x) (ST) (įeina į EVRK klasę 25.62)

1440

1440

1152

36

Elektros variklių, generatorių, transformatorių remontas (x) (ST) (įeina į EVRK klasę 33.14)

1440

1440

1152

37

Kapaviečių priežiūra ir duobkasių paslaugos (x) (įeina į EVRK klasę 96.03)

1440

1440

1152

38

Krosnių, kaminų ir židinių valymas (x) (įeina į EVRK klasę 81.22)

1440

1440

1152

39

Meno kūrinių restauravimas (x) (įeina į EVRK klasę 90.03)

1440

1440

1152

40

Stiklo išpjovimas (x) (įeina į EVRK klasę 23.12)

1440

1440

1152

41

Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas (x) (EVRK klasė 95.25)

1440

1440

1152

42

Dviračių remontas (x) (ST) (įeina į EVRK klasę 95.29)

1440

1440

1152

43

Apgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir pusryčių paslaugos) teikimas (įeina į EVRK klases 55.20; 55.90):

 

 

 

 

 

Paslaugą miestuose teikia individualių gyvenamųjų patalpų savininkai, turintys pažymėjimą (sertifikatą) dėl Turizmo įstatyme nustatytų minimalių reikalavimų įvykdymo

1440

1440

1152

44

Šviežių ir ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba, džiuvėsių ir sausainių gamyba* (x) (ST) (EVRK klasė 10.72; įeina į EVRK klasę 10.71)

1440

1440

1152

45

Kailių išdirbimas ir dažymas, kailinių gaminių ir dirbinių gamyba* (x) (ST) (EVRK klasė 14.20; įeina į EVRK klases 13.20; 13.91; 15.11):

 

 

 

 

45.01.

Kailių ir odų išdirbimas bei dažymas (skutimas (valymas), šikšninimas, riebalų šalinimas, rauginimas, balinimas, kirpimas ir vilnų išpešiojimas bei dažymas)

1440

1440

1152

 

45.02.

Kailinių gaminių ir dirbinių gamyba:

 

 

 

 

45.02.01.

Kailinių drabužių ir drabužių priedų

1440

1440

1152

 

45.02.02.

Kailinių sudurstytų gaminių ir dirbinių

1440

1440

1152

 

45.02.03.

Įvairių kailinių gaminių ir dirbinių (kilimėlių, neprikimštų pamsukų (pufų), gabaliukų pramoniniam blizginimui (poliravimui))

1440

1440

1152

 

45.03.

Dirbtinio kailio ir jo dirbinių gamyba

 

 

 

46

Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba, megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei dirbinių gamyba* (x) (ST) (EVRK klasės 14.31; 14.39; įeina į EVRK klases 13.91; 14.19):

 

 

 

 

46.01.

Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba ir jų apdaila:

 

 

 

 

46.01.01.

Veliūrinių ir pliušinių bei kilpelinių medžiagų

1440

1440

1152

 

46.01.02.

Megztų „Raše“ ar panašios markės mašinomis tinklo ir apdailos medžiagų langams

1440

1440

1152

 

46.01.03.

Kitų megztų (trikotažinių) ar nertų medžiagų

1440

1440

1152

 

46.02.

Trikotažo, įskaitant puskojines, triko ir pėdkelnes, gamyba

1440

1440

1152

 

46.03.

Puloverių, susagstomų megztinių, megztinių, liemenių ir panašių gaminių bei dirbinių gamyba

1440

1440

1152

47

Avalynės gamyba * (x) (ST) (EVRK klasė 15.20;  įeina į EVRK klasę 16.29):

 

 

 

 

47.01.

Įvairios paskirties, įvairių medžiagų, įvairios gamybos technologijos, įskaitant liejimą, avalynės gamyba

1440

1440

1152

 

47.02.

Antkurpių, antblauzdžių ir panašių dirbinių gamyba

1440

1440

1152

 

47.03.

Avalynės dalių gamyba (batviršių ir batviršių dalių, padų ir vidpadžių, kulnų ir kt)

1440

1440

1152

48

Baldų gamyba  * (x) (EVRK klasės 31.01-31.03; 31.09; įeina į EVRK klasę 29.32):

 

 

 

 

48.01.

Kėdžių ir sėdimųjų baldų gamyba:

 

 

 

 

48.01.01.

Įstaigų, darbo kambarių ir buitinių patalpų kėdžių ir sėdynių iš įvairių medžiagų gamyba ir remontas

1440

1440

1152

 

48.01.02.

Teatrų, kino teatrų ir kt. kėdžių ir sėdynių iš įvairių medžiagų gamyba ir remontas

1440

1440

1152

 

48.01.03.

Transporto priemonių kėdžių ir sėdynių iš įvairių medžiagų gamyba ir remontas

1440

1440

1152

 

48.01.04.

Kėdžių ir sėdynių apdaila (apmušimas, aptrukimas)

1440

1440

1152

 

48.02.

Kitų įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamyba:

1440

1440

1152

 

48.02.01.

Parduotuvės baldų gamyba ir remontas

1440

1440

1152

 

48.02.02.

Įstaigos baldų gamyba ir remontas

1440

1440

1152

 

48.02.03.

Viešbučio ir restorano baldų gamyba ir remontas

1440

1440

1152

 

48.03.

Virtuvės baldų gamyba ir remontas

1440

1440

1152

 

48.04.

Kitų baldų gamyba:

 

 

 

 

48.04.01.

Valgomojo baldų gamyba ir remontas

1440

1440

1152

 

48.04.02.

Miegamojo baldų gamyba ir remontas

1440

1440

1152

 

48.04.03.

Prieškambario baldų gamyba ir remontas

1440

1440

1152

 

48.04.04.

Vaikiškų baldų gamyba ir remontas

1440

1440

1152

 

48.04.05.

Baldų apdaila, tokia kaip dažymas, tamponinis poliravimas ir aptraukimas

1440

1440

1152

 

48.05.

Čiužinių gamyba

1440

1440

1152

49

Esamų statinių atstatymas ir remontas (x) (EVRK klasės 43.31-43.34; 43.91):

 

 

 

 

49.01.

Surenkamųjų konstrukcijų surinkimas ir montavimas statybvietėje

1440

1440

1152

 

49.02.

laikančiųjų stogo konstrukcijų ir stogo dangų montavimas:

 

 

 

 

49.02.01.

Stogo montavimas

1440

1440

1152

 

49.02.02.

Stogo dengimas

1440

1440

1152

 

49.02.03.

hidroizoliavimas

1440

1440

1152

 

49.03.

Pastatų ir kitų statinių vidinis ir išorinis tinkavimas, įskaitant tinko pagrindo tvirtinimą

1440

1440

1152

 

49.04.

Staliaus dirbinių įrengimas:

 

 

 

 

49.04.01.

Medinių ir kitų medžiagų nesavos gamybos durų, langų, durų ir langų staktų įstatymas, virtuvinės įrangos montavimas

1440

1440

1152

 

49.04.02.

Vidaus užbaigimas, pavyzdžiui, lubų, sienų dengimas mediena, judamų pertvarų ir kt. įrengimas

1440

1440

1152

 

49.05.

Grindų ir sienų dengimas:

 

 

1152

 

49.05.01.

Sienų ir grindų dengimas keraminėmis, betoninėmis ar tašyto akmens plytelėmis

1440

1440

1152

 

49.05.02.

Parketo ir kitokių medinių grindų klojimas

1440

1440

1152

 

49.05.03.

Grindų klojimas kilimais ir linoleumu,  įskaitant gumines ir plastikines dangas

1440

1440

1152

 

49.05.04.

Grindų ir sienų dengimas spalvotųjų trupinių betonu, marmuru, gruntu ar skalūnu

1440

1440

1152

 

49.05.05.

Sienų tapetavimas

1440

1440

1152

 

49.06.

Dažymas ir stiklinimas:

 

 

 

 

49.06.01.

Pastatų vidaus ir išorės dažymas

1440

1440

1152

 

49.06.02.

Stiklų, veidrodžių ir kt. stiklinimas

1440

1440

1152

50

Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas (x) (SDT) (EVRK klasė 45.20; įeina į EVRK klasę 52.21)

 

 

 

 

50.01.

Techninė priežiūra ir remontas:

 

 

 

 

50.01.01.

Mechaninis remontas

1440

1440

1152

 

50.01.02.

Elektrinės įrangos remontas

1440

1440

1152

 

50.01.03.

Einamoji techninė priežiūra

1440

1440

1152

 

50.01.04.

Kėbulo remontas

1440

1440

1152

 

50.01.05.

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių remontas

1440

1440

1152

 

50.01.06.

Plovimas, poliravimas ir kt.

1440

1440

1152

 

50.01.07.

Purškimas ir dažymas

1440

1440

1152

 

50.01.08.

Priekinių stiklų ir langų remontas

1440

1440

1152

 

50.02.

Padangų ir kamerų remontas, uždėjimas ar pakeitimas

1440

1440

1152

 

50.03.

Antikorozinis apdorojimas

1440

1440

1152

 

50.04.

Atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų instaliavimas

1440

1440

1152

 

50.05.

Pagalba kelyje

1440

1440

1152

51

Patalpų nuoma ***(xx) (ST) (įeina į EVRK klasę 68.20)

1440

1440

1152

52

Žuvų, mėsos ir jų gaminių rūkymas (x) (ST) (įeina į EVRK klases 10.13; 10.20)

1440

1440

1152

53

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba (x) (ST) (EVRK klasė 10.32)

1440

1440

1152

54

Grūdų malimas (x) (ST) (įeina į EVRK klasę 10.61)

1440

1440

1152

55

Buhalterinės ir skaičiavimo įrangos techninė priežiūra ir remontas (x) (įeina į EVRK klasę 33.12)

1440

1440

1152

56

Vertimo veikla (įskaitant nedidelės apimties spausdinimą) (x) ( EVRK klasė 74.30; įeina į EVRK klasę 82.19)

1440

1440

1152

58

Nauja statinių statyba (xx) (įeina į EVRK klases 41.20; 42.21; 42.22; 43.12; 43.21, 43.22, 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99):

 

 

 

 

58.01.

Pastatų nugriovimas, išardymas, žemės darbai:

 

 

 

 

58.01.01.

Pastatų ir kitų statinių nugriovimas ir išardymas

1440

1440

1152

 

58.01.02.

Statybvietės valymas

1440

1440

1152

 

58.01.03.

Žemės darbai (grunto kasimas, šalinimas, statybvietės gulstumo suformavimas, tranšėjų, griovių kasimas, akmenų šalinimas)

1440

1440

1152

 

58.02.

Bendroji pastatų statyba

 

 

 

 

58.02.01.

Visų tipų pastatų statyba

1440

1440

1152

 

58.02.02.

Surenkamųjų konstrukcijų surinkimas ir montavimas statybvietėje

1440

1440

1152

 

58.03.

Kiti statybos darbai:

 

 

 

 

58.03.01.

Pamatų klojimas

1440

1440

1152

 

58.03.02.

Vandens šulinių gręžimas ir įrengimas

1440

1440

1152

 

58.03.03.

Ne savos gamybos plieno elementų montavimas

1440

1440

1152

 

58.03.04.

Plieno lenkimas

1440

1440

1152

 

58.03.05.

Plytų ir akmenų mūrijimas

1440

1440

 

 

58.03.06.

Pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas

1440

1440

1152

 

58.03.07.

Dūmtraukių įrengimas

1440

1440

1152

 

58.04.

Elektros instaliacijos ir kitų įrengimų įrengimas:

 

 

1152

 

58.04.01.

Elektros instaliacijos ir įtaisų

1440

1440

1152

 

58.04.02.

Elektrinių šildymo sistemų

1440

1440

1152

 

58.04.03.

Kambarinių ir lauko antenų

1440

1440

1152

 

58.04.04.

Gaisro pavojaus signalizacijos

1440

1440

1152

 

58.04.05.

Apsaugos signalizacijos

1440

1440

1152

 

58.04.06.

Žaibolaidžių ir kt.

1440

1440

1152

 

58.05.

Vamzdynų tiesimas:

 

 

 

 

58.05.01.

Vandentiekio ir sanitarinių įrenginių

1440

1440

1152

 

58.05.02.

Dujų įrenginių

1440

1440

1152

 

58.05.03.

Šildymo, vėdinimo, šaldymo ar oro kondicionavimo įrenginių ir kanalų

1440

1440

1152

 

58.05.04.

Priešgaisrinių sistemų

1440

1440

1152

 

58.06.

Pastatų ar kitų statinių vidinis ar išorinis tinkavimas, įskaitant tinko pagrindo tvirtinimą

1440

1440

1152

 

58.07.

Staliaus dirbinių įrengimas:

 

 

 

 

58.07.01.

Medinių ar kitų medžiagų nesavos gamybos durų, langų, langų ir durų staktų, virtuvinės įrangos, laiptinių įrangos

1440

1440

1152

 

58.07.02.

Vidaus užbaigimas (lubų, sienų dengimas mediena, judamų pertvarų ir kt. įrengimas)

1440

1440

1152

 

58.08.

Grindų ir sienų dengimas:

 

 

 

 

58.08.01.

Sienų ir grindų dengimas keraminėmis, betoninėmis ar tašyto akmens plytelėmis

1440

1440

1152

 

58.08.02.

Parketo ir kitokių medinių grindų dangų klojimas

1440

1440

1152

 

58.08.03.

Grindų klojimas kilimais ir linoleumu, įskaitant gumines ar plastikines dangas

1440

1440

1152

 

58.08.04.

Grindų ar sienų dengimas spalvotųjų trupinių betonu, marmuru, gruntu ar skalūnu

1440

1440

1152

 

58.08.05.

Sienų tapetavimas

1440

1440

1152

 

58.09.

Dažymas ir stiklinimas:

 

 

1152

 

58.09.01.

Pastatų vidaus ir išorės dažymas

1440

1440

1152

 

58.09.02.

Stiklų, veidrodžių ir kt. stiklinimas

1440

1440

1152

 

58.09.03.

Inžinerinių statinių dažymas

1440

1440

1152

 

58.10.

Pastatų išorės valymas garais, svidinimas smėlio sraute ir panaši veikla

1440

1440

1152

 

58.11.

Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai

1440

1440

1152

 

58.12.

Privačių plaukimo baseinų įrengimas

1440

1440

1152

 

58.13.

Laikančiųjų stogo konstrukcijų ir stogo dangų montavimas:

 

 

 

 

58.13.01.

Stogo montavimas

1440

1440

1152

 

58.13.02.

Stogo dengimas

1440

1440

1152

 

58.13.03.

hidroizoliavimas

1440

1440

1152

59

Suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo veikla (x) (įeina į EVRK klases 85.51; 85.52; 85.59)

1440

1440

1152

60

Vaikų ir jaunimo papildomo mokymo veikla (x) (įeina į EVRK klases 85.51; 85.52; 85.59)

1440

1440

1152

61

Santechnikos darbai (x) (įeina į EVRK klasę 43.22)

1440

1440

1152

62

Juvelyrinių papuošalų gamyba ir taisymas* (x) (ST) (įeina į EVRK klases 32.12; 95.25):

 

 

 

 

62.01.

gamyba

1440

1440

1152

 

62.02.

taisymas

1440

1440

1152

63

Dirbtinės bižuterijos gamyba* (x)  (ST) (EVRK klasė 32.13)

 

1440

1440

1152

64

Filmavimas pramoginiuose renginiuose (x) (įeina į EVRK klasę 74.20)

1440

1440

1152

65

Elektros įtaisų įrengimas ir remontas (xx) (įeina į EVRK klases 43.21. 43.22)

1440

1440

1152

 

65.01.

Elektros instaliacijos ir įtaisų įrengimas ir remontas

1440

1440

1152

 

65.02.

Elektrinių šildymo sistemų įrengimas ir remontas

1440

1440

1152

 

65.03.

Kambarinių ir lauko antenų įrengimas ir remontas

1440

1440

1152

 

65.04.

Gaisro pavojaus signalizacijos įrengimas ir remontas

1440

1440

1152

 

65.05.

Apsaugos signalizacijos įrengimas ir remontas

1440

1440

1152

 

65.06.

Žaibolaidžių ir kt. įrengimas ir remontas

1440

1440

1152

66

Išorinių informacijos priemonių kūrimas ir jų išdėstymas bei radiofikuotos reklaminės informacijos perdavimas (x) (įeina į EVRK klasę 73.11):

 

 

 

 

66.01.

Skelbimų lentų, skydų, informacijos švieslenčių, karkasų ir pan. kūrimas ir jų išdėstymas

1440

1440

1152

 

66.02.

Reklaminis langų apipavidalinimas, reklamos lipinimas ant automobilių ir autobusų ir kt.

1440

1440

1152

 

66.03.

Radiofikuota reklama

1440

1440

1152

67

Taikomosios dailės ir vaizduojamojo meno dirbinių gamyba* (x) (įeina į EVRK klasę 90.03)

1440

1440

1152

68

Audiovizualinių kūrinių ir (arba) fonogramų bet kokiose laikmenose platinimas (prekyba ir (arba) nuoma)  (ST) (įeina į EVRK klases 47.89; 77.22):

 

 

 

 

68.01.

Prekyba audiovizualiniais kūriniais ir (arba) fonogramomis

1440

1440

1152

 

68.02.

Audiovizualinių kūrinių ir (arba) fonogramų nuoma

1440

1440

1152

69

Dovanų pakavimas (x) (įeina į EVRK klasę 82.92)

1440

1440

1152

70

Gyvulių priežiūros ir šėrimo paslaugų veikla (x) (įeina į EVRK klasę 01.62)

1440

1440

1152

71

Muzikos instrumentų taisymas (x) (įeina į EVRK klasę 95.29)

1440

1440

1152

72

Projektiniai - konstruktoriniai darbai (xx) (įeina į EVRK klasę 71.12.20)

1440

1440

1152

73

Vonių restauravimas (x)  (įeina į EVRK klasę 33.11)

1440

1440

1152

74

Siuvinėtų dirbinių gamyba* (x) (ST) (įeina į EVRK klasę 13.99)

1440

1440

1152

75

Šunų kirpimas (x) (ST) (įeina į EVRK klasę 96.05)

1440

1440

1152

76

Gyvulių traukiamų transporto priemonių (karučių, vežimėlių), valčių, laivelių, plaustų ir kt. gamyba * (ST) (įeina į EVRK klases 30.12; 30.99):

 

 

 

 

76.01.

Karučių, bagažo, vežimėlių, rankinių vežimėlių, rogučių ir kt. gamyba

1440

1440

1152

 

76.02.

Gyvūnų traukiamų transporto priemonių gamyba

1440

1440

1152

 

76.03.

Valčių, laivelių, plaustų ir kt. gamyba

1440

1440

1152

77

Trenerių veikla (xx) (jeigu asmuo nėra sudaręs sporto veiklos sutarties (kontrakto) (įeina į EVRK klasę 85.51)

1440

1440

1152

78

Veislinių naminių gyvūnėlių auginimas * (ST) (įeina į EVRK klasę 01.49)

1440

1440

1152

79

Knygų, žurnalų ir laikraščių nuoma (įeina į EVRK klasę 77.29)

1440

1440

1152

80

Kilimų ir kiliminių gaminių taisymas (x) (įeina į EVRK klasę 95.29)

1440

1440

1152

81

Diskotekos vedėjo veikla (x) (įeina į EVRK klasę 90.01)

1440

1440

1152

82

Turistų gidų veikla (įeina į EVRK klasę 79.90)

1440

1440

1152

83

Specialaus apgyvendinimo paslaugų (plaukiojimui nenaudojamuose laivuose ir keltuose) teikimas (ST) (įeina į EVRK klasę 55.30)

1440

1440

1152

84

Gyvulių traukiamų transporto priemonių (karučių, vežimėlių), valčių, laivelių, plaustų ir kt. remontas (x) (ST) (įeina į EVRK klases 33.15; 33.17)

1440

1440

1152

85

Statybinės miško medžiagos auginimas (sodinimas, persodinimas, atsodinimas, retinimas)* (x) (ST) (įeina į EVRK klasę 02.10)

1440

1440

1152

86

Miško daigynų veikla* (x) (ST) (įeina į EVRK 02.10)

1440

1440

1152

87

Pynimui skirtų augalų auginimas* (x) (ST) (įeina į EVRK klasę 01.29)

1440

1440

1152

88

Medalių, medalionų gamyba* (x) (ST) (įeina į EVRK klasę 32.12)

1440

1440

1152

89

Medvilninių ir lininių audinių audimas* (x) (ST) (įeina į EVRK klasę 13.20)

1440

1440

1152

90

Kopijavimo, šviesoraščio, teksto dauginimo veikla (xx) (ST) (įeina į EVRK klasę 82.19)

1440

1440

1152

91

Astrologijos veikla (įeina į EVRK klasę 96.09)

1440

1440

1152

92

Laiptinių valymas (xx) (įeina į EVRK klasę 81.21)

1440

1440

1152

93

Valčių nuoma (EVRK klasė 77.21.30)

 

 

 

94

Dviračių nuoma (įeina į EVRK klasę 71.40)

1440

1440

1152

95

Tekstilės, juvelyrinių dirbinių, drabužių, avalynės nuoma (ST) (įeina į EVRK klasę 77.29)

1440

1440

1152

96

Langų valymas (x) (įeina į EVRK klasę 81.21)

1440

1440

1152

97

Aplinkos tvarkymas (x) (įeina į EVRK klasę 81.21)

1440

1440

1152

98

Gelbėtojų veikla (x) įeina (įeina į EVRK klasę 93.29)

1440

1440

 

99

Ateinančių auklių, neįgalių ir kitų asmenų priežiūros veikla (x) (įeina į EVRK klases 88.10; 88.91)

1440

1440

1152

100

Kalvių (arklių kaustytojų) veikla (įeina į EVRK klasę 01.62)

1440

1440

1152

____________________________

                      * Verslo liudijimas suteikia teisę prekiauti jame nurodytomis savo gamybos prekėmis neįsigijus prekybos liudijimo.

                      ** Verslo liudijimas nesuteikia teisės teikti apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos, EVRK klasė 55. 20)

                      (x) Verslo liudijimas nesuteikia teisės parduoti savo gamybos prekių ir teikti paslaugų įmonei arba kitam juridiniam asmeniui, jeigu veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint liudijimą, rūšis yra viena iš veiklos, kuria verčiasi įmonė arba kitas juridinis asmuo, rūšių.

                      (xx) Verslo liudijimas suteikia teisę parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas tik gyventojams.

 

Pastabos:

                      1. EVRK - Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226, (Žin., 2007, Nr. 119-4877).

                      2. Jeigu šio klasifikatoriaus 1 skilties skliausteliuose nurodyta tik EVRK klasė, gyventojas gali verstis visų toje EVRK klasėje nurodytų rūšių veikla.

                      3. Jeigu šio klasifikatoriaus 1 skiltyje skliausteliuose nurodyta, kad veiklos rūšis įeina į tam tikrą EVRK klasę, gyventojas gali verstis tik klasifikatoriuje nurodytos rūšies veikla.

                      4. ST- stacionarioje vietoje vykdoma veiklos rūšis.

                      5. Verslo liudijimai gyventojams gali būti išduodami verstis veikla:

                      5.1. neribojant veiklos teritorijos;

                      5.2. visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Marijampolės bei Neringos savivaldybių teritorijas;

                      5.3. konkrečios savivaldybės teritorijoje.

 

__________________________________________________

 

 

 Naujienų prenumerata