\r\nmobil porno\r\nrokettube\r\nporno video\r\nporno izle\r\n
Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2020 m. gegužės 30 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.


Gimė 1954 m. lapkričio 2 d., Vilkaviškyje.

Šiuo metu gyvena Girionyse, Kauno r.

Mokėsi Kauno 36-oje prad. mokykloje (1961-1962 m. ), vėliau Kauno 1-oje vid. mokykloje, 1962 - 1969 m.- Kauno 7-metėje vaikų muzikos mokykloje, 1964 - 1972 m. – Babtų (Kauno r.) vid. mokykloje. Baigęs vidurinę mokyklą 1972 - 1977 m. studijavo LŽŪA Miškų ūkio fakultete.

1977 - 1986 m. – Lietuvos Miškų i-to Miško dirvožemių sk. jaunesnysis moksl. bendradarbis, o nuo 1986 m. – šio instituto Miško dirvožemių, tipologijos ir hidrologijos sk. vyresnysis moks. bendradarbis.

Nuo 1980 m. daugiausiai dėmesio skiria antropogeninio užterštumo poveikio miškams problemoms. Tyrė miško ekosistemų degradaciją ir atkūrimo ypatumus Jonavos AB “Achema”, AB “Akmenės cementas” bei kitų Lietuvos pramonės įmonių teršalų poveikio zonose. Dalyvavo miško dirvožemių antropogeninio užterštumo ekologinio įvertinimo, tendencijų ir prognozės tyrimuose. Prisideda prie Lietuvos miškų bei miško dirvožemių monitoringo, kuris yra sudėtinė JTO Europos ekonominės komisijos tarptautinės programos “ICP-Forests” dalis, vykdymo. Dalyvavo JAV miškų sveikatingumo monitoringo įdiegime Lietuvoje.

1992 m. Stažavosi Švedijos ž.ū. mokslų universitete.

Darbai: 1984 m. apgynė kandidatinę  disertaciją “Apsauginių juostų įveisimo intensyviuose pramoniniuose soduose moksliniai pagrindai”, spaudoje yra paskelbęs apie 130 mokslinių bei populiarių straipsnių, dalyvavo per 30 mokslinių konferencijų ir pasitarimų. Mokslinius pranešimus skaitė Baltarusijoje, Estijoje, Latvijoje, Ukrainoje, Čekijoje, Jugoslavijoje, Lenkijoje, Švedijoje ir Olandijoje.

2000 m. Miškų ir saugomų teritorijų departamento prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos miškų instituto, Lietuvos miškininkų sąjungos jaunųjų miško bičiulių sambūrio inicijuota sudaryta ir išleista, o 2003 m. papildyta ir išleista mokomoji knyga apie mišką Pažink mišką“, kurios sudarytojas ir atsakingasis redaktorius Kęstutis Armolaitis

2009 m. Lietuvos miškų instituto miškų dirvožemių tipologijos ir hidrologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas, biomedicinos mokslų daktaras.

Sąsajos su Šakių rajonu- mama Jonė Gvildytė-Armolaitienė gimusi ir augusi Šakių rajone, Vaiguviškių kaime. Dėdė Jonas Gvildys Gelgaudiškio girininkas, senelis Antanas Gvildys buvo Plokščių girininkijos girininkas, už bendradarbiavimą su partizanais nuteistas, kalėjo lageryje.

 

Pagal Lietuvos miškų instituto, Lietuvos žemės ūkio universiteto, Kauno savivaldybės viešosios bibliotekos, Valstybinės Martyno Mažvydo bibliotekos, kitų viešųjų informavimo priemonių publikacijas bei asmeninius archyvus parengė Aurelija BaužaitėNaujienų prenumerata