\r\nmobil porno\r\nrokettube\r\nporno video\r\nporno izle\r\n
Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2020 m. gegužės 26 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.


KITI FORMALUMAI

1. Registruojate įmonę Valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriuje mokesčių mokėtoju.

       Prašymas pateikiamas per 5 darbo dienas nuo prievolės mokėti mokestį atsiradimo, kreipiamasi pagal mokesčių mokėtojo buveinės adresą. Kartu su prašymu pateikiami įmonės registravimo pažymėjimas, įstatai (nuostatai), bendrosios jungtinės veiklos sutartys (ūkinėms bendrijoms) arba notaro patvirtinti šių dokumentų nuorašai.

2. Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojais asmenys registruojami privalomai ir savanoriškai.

         Privalomai PVM mokėtojais registruojami: LR juridiniai ir fiziniai asmenys, jeigu bendra jų gauto atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir/ar suteiktas paslaugas suma per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) yra didesnė kaip 100 000 Lt. Asmenys, kurie PVM mokėtojais registruojasi privalomai, prašymus turėtų pateikti ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki to mėnesio, kurį numatoma, kad atlygis bus didesnis kaip 100 000 Lt.

      Asmenys, kurie PVM mokėtojais registruojasi savanoriškai, prašymus pateikia ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki tos mėnesio dienos, nuo kurios pageidauja būti įregistruotais.

3. Kaip registruotis “Sodroje”

      Visi draudėjai, kurie turi mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas už save ir už draudžiamus asmenis, privalo registruotis teritorinėse valstybinėse mokesčių inspekcijose. Draudėjui nebereikia atvykti į VSDFV teritorinį skyrių registruotis bei pildyti draudėjo registracijos kortelės.

4. Jei žadate samdyti darbuotojus, prieš tai turite įsigyti darbdavio pažymėjimą, t.y. reikia baigti Darbų saugos kursus, kuriose supažindinama su Darbo kodeksu, kitais galiojančiais įstatymais, darbuotojų samda ir saugumu.

5. Įmonės antspaudas.

     Juridiniai asmenys gali pasigaminti įmonės antspaudą bet kurioje antspaudų gamybos paslaugas teikiančioje firmoje pateikę įmonės registracijos pažymėjimą ir asmens pasą.

6. Griežtos atskaitomybės blankai ir kiti dokumentai.

      Tai - kasos pajamų ir išlaidų orderiai, pinigų priėmimo kvitai, prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitai,  sąskaitos-faktūros, PVM sąskaitos-faktūros. Šie dokumentai yra laisvos formos, tik juos išrašant reikia įrašyti privalomus rekvizitus ir registruoti nustatyta tvarka specialiuose registruose.Naujienų prenumerata