Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2020 m. balandžio 7 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.


Darbo rotacija siekiama bedarbiams suteikti galimybes laikinai įsidarbinti, o darbdaviams - pakeisti darbuotojus jų tikslinių atostogų metu ar kolektyvinėse sutartyse numatytais atvejais.

Bendrosios nuostatos

 Darbo rotacija įgyvendinama, vadovaujantis LR Užimtumo rėmimo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 73-2762, Nr. 86-3638) 24 ir  27 str., 2009 m. rugpjūčio 13 d. Nr. A1-499 patvirtintu „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu“ (Žin., 2009, Nr. 98-4133).

Būtinos sąlygos

Pasiūlymus dėl Darbo rotacijos priemonės organizavimo gali teikti darbdaviai, kurie:

  • Nėra bankrutavę ar bankrutuojantys ar nevykdo restruktūrizacijos;
  • Neturi likviduojamos įmonės statuso.

Finansavimas ir jo trukmė

Darbdaviams, kurie įdarbina darbo rotacijai darbo biržos siųstus asmenis, mokama subsidija darbo užmokesčiui ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo privalomojo valstybinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti. Subsidijos dydis negali viršyti dviejų Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio ir sudaro:

  • 75 - 50 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami LR Užimtumo rėmimo įstatymo 4 str. nurodyti asmenys;
  • 40 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami kiti bedarbiai.

Trukmė – iki 12 mėnesių.

Svarbu žinoti!

Darbo birža, įvertinusi padėtį vietos darbo rinkoje ir apsvarsčiusi su socialiniais partneriais, turi teisę nustatyti prioritetus, prioritetines tikslines grupes ir konkrečias subsidijų darbo užmokesčiui mokėjimo trukmes

Išsamią informaciją apie darbo rotacijos įgyvendinimą teikia http://www.ldb.lt/TDB/sakiai/Puslapiai/default.aspx .Naujienų prenumerata