Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2020 m. balandžio 6 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.


Jei turite gerų sumanymų dėl savo verslo organizavimo ar jo plėtros , darbo birža gali Jums pasiūlyti finansinę paramą darbo vietos steigimui.

Bendrosios nuostatos

Savarankiško užimtumo rėmimą reglamentuoja LR Užimtumo rėmimo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 73-2762, 2009, Nr. 86-3638) 29 ir 32 str., LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 patvirtintas "Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas" (Žin., 2009, Nr. 98-4133).

Būtinos sąlygos

Asmenys, pageidaujantys pradėti ar plėtoti savo verslą, turi turėti nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms įsteigti.

Darbdaviai (buvę bedarbiai) turi atitikti šias sąlygas:

 • nebūti bankrutavę ar bankrutuojantys ar nevykdantys restruktūrizacijos;
 • neturėti likviduojamos įmonės statuso;
 • neturėti mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nėra skolingi Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

Subsidija savarankiškam užimtumui remti gali būti skiriama:

 • šiems darbo vietą sau pirmą kartą steigiantiems registruotiems darbo biržoje darbingo amžiaus asmenims:
  • neįgaliesiems, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
  • neįgaliesiems, kuriems nustatytas 30-40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
  • asmenims, kurių atleidimo iš darbo pasekmėms švelninti naudojamos Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos.
 • buvusiems bedarbiams, pradėjusiems savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos darbo biržoje dienos, pirmą kartą darbo vietą steigiantiems darbo biržos siųstam bedarbiui įdarbinti.

Finansavimo sąlygos

Subsidijos dydis vienai darbo vietai steigti negali viršyti 40 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios paraiškos pateikimo dieną, dydžių.  

Darbdaviai savo lėšomis privalo apmokėti ne mažiau kaip darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) reikalingų išlaidų:

 • 35 proc.- steigdami (pritaikydami) darbo vietas neįgaliesiems, kuriems nustatytas 45-55 darbingumo lygis ir kitiems bedarbiams;
 • 30 proc. - steigdami (pritaikydami) darbo vietas neįgaliesiems, kuriems nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
 • 20 proc. - steigdami (pritaikydami) darbo vietas neįgaliesiems, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis.

Svarbu žinoti!

Subsidija skiriama finansuoti šioms išlaidoms:

 • įrengimams, įrangai, techninės pagalbos priemonėms (neįgaliesiems) ir kitoms darbo priemonėms, reikalingoms darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkti, montuoti ir pritaikyti;
 • darbo vietos ir darbuotojui reikalingoms licencijoms ir leidimams įsigyti;
 • mokymui, kai steigiamai darbo vietai reikalingos profesinės kvalifikacijos ar kompetencijos, kurioms įgyti darbo birža neorganizuoja profesinio mokymo; 
 • patalpų remontui, kuris reikalingas darbo vietai įrengti (pritaikyti) (subsidija šiai išlaidų rūšiai negali viršyti 50 proc. visos subsidijos dydžio);
 • reklamai;
 • ilgalaikiam materialiojo turto draudimui. Ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti buvo naudota subsidija, privaloma apdrausti maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia pasirinkta bendrovė.

Panaikinus įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą, teritorinei darbo biržai privaloma grąžinti :

 • Visą subsidiją, kai darbo vieta panaikinama per 12 mėn. laikotarpį nuo jos įsteigimo (pritaikymo)
 • 80 proc. subsidijos, kai darbo vieta panaikinama 13-24 mėnesį nuo jos įsteigimo (pritaikymo);
 • 50 proc. subsidijos, kai darbo vieta panaikinama 25-36 mėnesį nuo jos įsteigimo (pritaikymo).

Išsamią informaciją apie savarankiško užimtumo rėmimo įgyvendinimą teikia http://www.ldb.lt/TDB/sakiai/Puslapiai/default.aspx .Naujienų prenumerata