\r\nmobil porno\r\nrokettube\r\nporno video\r\nporno izle\r\n
Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2020 m. gegužės 26 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.


2011 m. vasario 16 d. „Valstybės žinių” priede „Informaciniai pranešimai” Nr. 13(1) paskelbta vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atranka naujoms darbo vietoms kurti 2011 metais.

Marijampolės teritorinė darbo birža, vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymu (Žin., 2006, Nr. 73-2762, 2007, Nr. 59-2278, 2009, Nr. 86-3638), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1- 499 patvirtintu Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu (Žin., 2009, Nr. 98-4133, Nr. 117-5031; 2010, Nr. 16-763; Nr. 85-4471; Nr.115-5897), Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2011 m. vasario 11 d. skelbimu Nr. SD-595 „Apie vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atranką 2011 metais” skelbia Vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau – VUI) projektų Marijampolės sav. - Marijampolės ir Liudvinavo seniūnijose, Kalvarijos sav. teritorijoje, Kazlų Rūdos sav. – Antanavo seniūnijoje, Šakių r. – Barzdų, Gelgaudiškio ir Slavikų seniūnijose, Vilkaviškio r. - Virbalio, Kybartų ir Šeimenos seniūnijose naujoms darbo vietoms kurti 2011 metais paraiškų priėmimą.

Paraiškos dalyvauti VUI projektų atrankoje pateikiamos Marijampolės teritorinei darbo biržai iki 2011 m. kovo 21 d. 14 val. adresu A.Valaičio g. 2, Marijampolė, 201 kab.

Paraiška ir jos priedai pateikiami dviem egzemplioriais, nurodant „Originalas” ir „Kopija”. Ant voko turi būti užrašyta „Neatplėšti iki oficialios vokų atplėšimo procedūros”.

Projekto teikėjas turi teisę pakeisti savo paraišką. Toks pakeitimas galioja, jeigu Marijampolės teritorinė darbo birža jį gauna voke su užrašu „Paraiškos pakeitimas” ir įregistruoja iki galutinio paraiškų priėmimo termino. Pakeitimas turi būti pasirašytas projekto teikėjo vadovo arba įgalioto asmens.

Paraiškų atranka vyksta dviem etapais. Pirmame etape konkursui pateiktas paraiškas vertina Marijampolės teritorinės darbo biržos VUI projektų atrankos komisija. Galutinį finansuojamų projektų vertinimą atlieka Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų priežiūros komitetas prie Lietuvos darbo biržos.

Kviečiame darbdavius, planuojančius 2011 metais rengti ir įgyvendinti VUI projektus, dalyvauti seminaruose „Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, jų rengimas, įgyvendinimas”. Seminarai vyks 2011 m. vasario 28 ir kovo 9 dienomis Marijampolės teritorinėje darbo biržoje, A.Valaičio g. 2, Marijampolė, 209 kab. Pradžia 14 val.

Marijampolės teritorinės darbo biržos kontaktiniai asmenys:

Marijampolės skyriaus vedėja Reda Besasparienė, tel. (8 343) 92 151, el.paštas Reda.Besaspariene@ldb.lt

Vilkaviškio skyriaus Užimtumo rėmimo įgyvendinimo vyr. specialistė Aušra Blauzdžiūnienė, tel. (8 342) 41 365, el.paštas Ausra.Blauzdziuniene@ldb.lt

Šakių skyriaus Užimtumo rėmimo įgyvendinimo vyr. specialistė Nida Dakinevičienė, tel. (8 345) 60 748, el.paštas Nida.Dakineviciene@ldb.lt

Užimtumo rėmimo skyriaus vyr. specialistė Aldona Stankevičienė, tel. (8 343) 97 857, el.paštas Aldona.Stankeviciene@ldb.lt
Naujienų prenumerata