\r\nmobil porno\r\nrokettube\r\nporno video\r\nporno izle\r\n
Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2020 m. gegužės 26 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.

2009-02-09

Kvietimas teikti paraiškas paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą

KVIETIMAi TEIKTI PARAIŠKAS PARAMAI PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMĄ

2 KRYPTIS „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“

Priemonė

 Paraiškų surinkimo pradžia

 Paraiškų surinkimo pabaiga

2.1

 

Agrarinės aplinkosaugos išmokos:

 

2.1.1

 

Kraštovaizdžio tvarkymo programa

 

 -

2.1.2

 

Ekologinio ūkininkavimo programa

 

 -

 -

2.1.3

 

Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimo programa

 

 -

2.1.4

 

„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimo programa

 

 -

 

-

 

2.2

 

Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku

 

2009-02-02

2009-08-03

2009-03-31

2009-09-30

2.3

 

Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku

 

2009-02-02

2009-08-03 

2009-03-31

2009-09-30 

2.4

 

Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas

 

2009-02-02

 

2009-03-31

 

2.5

 

Pelno nesiekiančios investicijos miškuose

 

2009-04-15

 

2009-06-12

 

2.6

 

Miškų aplinkosaugos išmokos

 

2009-03-30

 

2008-06-12

 

2.7.

 

„Natura 2000“ išmokos ir išmokos, susijusios su Direktyva 2000/60/EB

 

 -

2.8

 

„Natura 2000“ išmokos

 

 -

 -

2.9

 

Išmokos ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis, išskyrus kalnuotas vietoves

 

 -

 -

3 KRYPTIS „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“

 

3.1

 

Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos

 

2009-03-23

2009-10-02 

2009-05-22

2009-11-30 

3.2

 

Parama verslo kūrimui ir plėtrai

 

2009-03-23

2009-05-22

3.3

 

Kaimo turizmo veiklos skatinimas

 

2009-03-16

 

2009-05-15

 

3.4 

Kaimo atnaujinimas ir plėtra: 

  

  

3.4.1

LEADER metodu

 

2009-01-05

2009-12-31

3.4.2

Planiniu metodu

 

2009-03-02

2009-05-04


Atgal

Naujienų prenumerata