Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2020 m. vasario 27 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.

2013-03-05

Pratęsta galimybė verslininkams pasinaudoti daliniu palūkanų kompensavimu

Iki š. m. pabaigos pratęstas laikotarpis, per kurį smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai, kuriems nesuteikta UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) garantija, gali pasinaudoti priemone „Dalinis palūkanų kompensavimas“. Minėtas ūkio ministrės B. Vėsaitės sprendimas įsigaliojo š. m. kovo 1 d.

Terminą nutarta pratęsti ir taip papildomai paskatinti įmones laisvas lėšas investuoti į įrangos, tiesiogiai susijusios su gamybos didinimu, gaminamos produkcijos kokybės gerinimu ir naujų darbo vietų kūrimu, atnaujinimą.

Dėl dalinio palūkanų kompensavimo į INVEGĄ gali kreiptis tie SVV atstovai, kurie bus pasirašę ar pasirašys sutartis dėl investicinės paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) nuo 2012 m. kovo 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.

SVV atstovai, kurie investuos į gamybos ir jai prilygintą įrangą ir įrenginius, dėl dalinio palūkanų kompensavimo gali ir toliau kreiptis į INVEGĄ ir pateikti atitinkamus dokumentus. Palūkanos iš dalies kompensuojamos tik tuo atveju, jei investicinės paskolos paimtos iš kredito įstaigų, kurios yra pasirašiusios sutartį su INVEGA dėl bendradarbiavimo iš dalies kompensuojant palūkanas SVV subjektams.

Iš viso priemonei „Dalinis palūkanų kompensavimas“ (tiek garantuotų, tiek negarantuotų paskolų palūkanoms kompensuoti) yra skirta 74 mln. Lt Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų. Ūkio ministerijos duomenimis, nuo 2009 m. priemonės įgyvendinimo pradžios iki 2012 m. pabaigos šia parama jau pasinaudojo 3 046 Lietuvos įmonės.

Apie priemonę

Nuo 2009 m. paskolų palūkanos kompensuojamos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas“. Garantuotų paskolų atveju kompensuojama iki 50 proc. metinių palūkanų garantijos galiojimo laikotarpiu, ne ilgiau kaip 24 mėn. apyvartinių paskolų atveju,  ne ilgiau kaip 36 mėn. investicinių paskolų atveju, bet ne ilgiau kaip iki 2015 m. rugsėjo 15 d. Negarantuotų investicinių paskolų atveju kompensuojama iki 50 proc. metinių palūkanų, iki 36 mėn., bet ne ilgiau kaip iki 2015 m. rugsėjo 15 d.

Daliniu palūkanų kompensavimu negali pasinaudoti SVV subjektai, vykdantys veiklą žuvininkystės ir akvakultūros, žemės ūkio produktų gamybos, transporto, laivų statybos, sintetinio pluošto sektoriuose, nenumatantys investicinių lėšų naudoti namų ūkyje ar nuomoti, didmeninės ir mažmeninės prekybos, transporto paslaugų, nekilnojamojo turto nuomos, laisvalaikio, sporto, sveikatingumo (išskyrus medicininę ir sveikatinimo veiklą) veiklai.

LR ŪM informacija


Atgal

Naujienų prenumerata