Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2020 m. vasario 26 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.

2014-04-30

Ūkio ministerija informuoja apie bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugų teikimo pokyčius

Nuo 2014 m. liepos 1 d. įsigalios Ūkio ministerijos parengti Įmonių bankroto įstatymo ir Įmonių restruktūrizavimo įstatymo pakeitimai, kuriais sudaromos sąlygos kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių nemokumo procesų administratoriams teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas Lietuvoje. Šie pakeitimai suderinti su Paslaugų direktyvos nuostatomis.

„Naujas reguliavimas įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo srityje suteiks daugiau skaidrumo, skatins bankroto ir restruktūrizavimo administratorių konkurenciją, – pažymi ūkio viceministrė Rasa Noreikienė. – Įstatymo pakeitimai taip pat padės gerinti šalyje teikiamų paslaugų kokybę.“

Įstatymų pakeitimais numatyta, kad kitų ES valstybių narių nemokumo procesų administratoriai (tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys), siekiantys šias paslaugas teikti ir Lietuvoje, privalės pateikti kompetentingos institucijos išduotą pažymėjimą, leidimą arba kitą dokumentą, įrodantį, kad jie turi teisę teikti atitinkamas administravimo paslaugas. Jei asmuo sieks šias paslaugas Lietuvoje teikti nuolat, jis privalės išlaikyti profesinio tinkamumo testą.

Kitų ES valstybių narių nemokumo procesų administratoriams (juridiniams asmenims), siekiantiems laikinai teikti bankroto ar restruktūrizavimo administravimo paslaugas Lietuvoje, taip pat, kaip ir Lietuvoje registruotiems juridiniams asmenims, bus taikomas reikalavimas turėti bent vieną darbuotoją, turintį Lietuvoje įgytą arba pripažintą teisę teikti atitinkamas paslaugas. Tokios įmonės vadovui nebus keliama papildomų kvalifikacinių reikalavimų.

Nuo š. m. liepos 1 d. įsigaliojus įstatymų pakeitimams, Lietuvos bankroto ir restruktūrizavimo administratoriams ir bankroto administratorių padėjėjams kvalifikacinius pažymėjimus išduos Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos. Iki šiol pažymėjimus išduodavo Ūkio ministerija.

Įstatymų pakeitimais papildyti administratorių nepriekaištingos reputacijos reikalavimai tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Nustatyta, kad asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, jei jis buvo nuteistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, neatsižvelgiant į tai, ar išnyko teistumas, arba buvo nuteistas už kitą tyčinę nusikalstamą veiką, kol teistumas neišnykęs. Asmuo, nepranešęs apie prarastą nepriekaištingą reputaciją, bus laikomas praradęs nepriekaištingą reputaciją 6 metus nuo šios aplinkybės paaiškėjimo.

Įsigaliojus įstatymų pakeitimams, bankroto administratorius negalės pirkti administruojamos įmonės turto ar atstovauti pirkėjui jį perkant. Įmonės turto pirkėju ir pirkėjo atstovu negalės būti ir administratoriaus sutuoktinis, taip pat giminystės, svainystės ar partnerystės ryšiais su administratoriumi susijęs asmuo.

Įstatymų pakeitimais taip pat palengvintos antstolių galimybės įgyti teisę teikti bankroto administravimo paslaugas netaikant jiems reikalavimo turėti atitinkamą bankroto administratoriaus padėjėjo arba įmonės vadovo darbo stažą.

LR Ūkio ministerijos informacija


Atgal

Naujienų prenumerata