Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2020 m. vasario 26 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.

2014-05-15

Ūkio ministerija kviečia teikti pasiūlymus 2014–2020 ES struktūrinės paramos priemonėms

Per  įvykusį ūkio viceministro Mariaus Skarupsko susitikimą su Vyriausybės ir ministerijų atstovais, socialiniais ir ekonominiais partneriais viešam aptarimui pateiktos 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos planuojamos įgyvendinti priemonės. Ūkio ministerija komentarų ir pasiūlymų parengtiems ES priemonių aprašymams laukia iki š. m. birželio 14 d.

„Siekiame sužinoti verslininkų, įvairių institucijų ir organizacijų atstovų nuomonę apie Ūkio ministerijos parengtas paramos priemones, todėl kviečiu visus suinteresuotų įmonių atstovus aktyviai dalyvauti teikiant komentarus. Gautas pastabas ir pasiūlymus apsvarstysime ir priimsime atitinkamus sprendimus dėl planuojamų priemonių“, – sako ūkio viceministras M. Skarupskas.

Vyriausybės ir ministerijų atstovai, socialiniai ir ekonominiai partneriai, verslo visuomenė pastabas galės teikti Ūkio ministerijos internetinėje svetainėje patalpintiems priemonių trumpiems aprašams, kurie nuo š. m. gegužės 15 d. bus pasiekiami adresuwww.ukmin.lt/web/lt/es_parama/2014_2020 arba raštu Ūkio ministerijai.

Per š. m. gegužės 14 d. įvykusį pristatymą kalbėta, kad šiuo metu vienas iš pagrindinių 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo dokumentų, kuriuo vadovaujantis bus teikiama parama Lietuvai, yra derinamas su Europos Komisija. Gavus Europos Komisijos įžvalgas ir sprendimus, bus galutinai suformuotos priemonės ir paskelbti kvietimai.

Ūkio viceministras M. Skarupskas pristatė, kad Ūkio ministerija 2014–2020 m. laikotarpiu administruos apie 3,5 mlrd. litų ES struktūrinės paramos lėšų.

Iki 2020 metų daugiausia dėmesio ir paramos žadama skirti moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir inovacijoms MTEPI (apie 1,2 mlrd. Lt), smulkiojo ir vidutinio verslo (apie 1,84 mlrd. Lt) sritims, pramonės įmonių energetiniam efektyvumui didinti (80 mln. Lt), informacijai apie gamtos ir kultūros objektus skleisti (120 mln. Lt) ir žmogiškųjų išteklių kompetencijai (384 mln. Lt) didinti.

Parama į MTEP ir inovacijas bus nukreipiama šiomis pagrindinėmis kryptimis: moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos, klasterizacijos skatinimas, inovacijų populiarinimas ir sklaida, tiesioginių užsienio investicijų pritraukimas, inovacijų paklausos didinimas.

Naujas finansinis laikotarpis išsiskirs tuo, kad pagal verslo priemones bus remiamas tik smulkusis ir vidutinis verslas. Daugiau 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos bus teikiama per finansines priemones, mažiau – per subsidijas. Dar vienas naujojo periodo išskirtinumas – parama bus teikiama palankesnėmis sąlygomis įmonėms, kurios vykdys projektus regionuose.

Parama smulkiajam ir vidutiniam verslui 2014–2020 m. laikotarpiu bus nukreipiama verslumo skatinimui, įmonių tarptautiškumo ir produktyvumo didinimui (įskaitant ir privataus turizmo rėmimo iniciatyvas) ir ekologiškų inovacijų diegimui.

Naujuoju periodu didelis dėmesys bus skiriamas investavimui per finansines priemones (paskolas, garantijas, rizikos kapitalo fondus ir pan.), nes tokia parama mažiau iškraipo konkurenciją, be to, lėšos grįžta ir gali būti panaudotos pakartotinai investuojant į kitas įmones.

Naujuoju periodu parama tiek mažoms, tiek ir didelėms pramonės įmonėms bus teikiama, siekiant sumažinti jų energijos vartojimo intensyvumą, t. y. skatinamas atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas, didinamas pramonės įmonių energetinis efektyvumas, remiamas energetinio audito atlikimas ir kogeneracinių jėgainių įrengimas.

2014–2020 m. periode parama į viešąjį turizmą, kitaip nei 2007–2013 m. periodu, kai buvo remiama viešoji turizmo infrastruktūra, bus skirta tik gamtos ir kultūros paveldo objektų žinomumo didinimui. Paramą planuojama kreipti į gamtos ir kultūros paveldo objektų, esančių nacionaliniuose turizmo maršrutuose, įvairias turizmo rinkodaros priemones ir jų ženklinimui. Numatoma skirti suma – 120 mln. Lt.

Naujuoju ES struktūrinės paramos laikotarpiu Ūkio ministerija teiks paramą, skirtą kelti dirbančiųjų įmonėse kompetenciją, vykdyti neformalią pameistrystę, kurti žmogiškųjų išteklių stebėsenos prognozavimo ir plėtros mechanizmą.


LR ūkio ministerijos informacija


Atgal

Naujienų prenumerata