\r\nmobil porno\r\nrokettube\r\nporno video\r\nporno izle\r\n
Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2020 m. gegužės 27 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.

2014-05-29

Ūkio ministerijos siūlomais įstatymų projektais bus reguliuojamos bendrovių įstatų keitimo dėl euro įvedimo procedūros

Ūkio ministerija parengė ir pateikė suinteresuotoms institucijoms ir verslo atstovams įstatymų projektus, kuriais būtų įtvirtintos teisės normos, reguliuojančios akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatų pakeitimus, įstatinio kapitalo dydžio ir vertybinių popierių nominalios vertės perskaičiavimo procedūras. Pasiūlymų dėl įstatymų projektų, kuriais siekiama užtikrinti sklandų euro įvedimą Lietuvoje, Ūkio ministerija laukia iki gegužės 26 d.

„Įstatymų projektais siūloma  sudaryti sąlygas jau įsteigtoms bendrovėms pereiti prie vieningos Europos valiutos euro, o naujai steigiamoms bendrovėms įstatinio kapitalo dydį ir akcijų nominalią vertę išreikšti eurais“, – teigia ūkio viceministrė Rasa Noreikienė.

Pasak viceministrės, rengdami įstatymų projektus didelį dėmesį skyrėme tam, kad verslui teksianti našta būtų kuo mažesnė, tad teikiami keli pasiūlymai, kuriais supaprastinamos įprastai įstatų pakeitimams taikomos procedūros. Be to, siūloma nustatyti dviejų metų pereinamąjį laikotarpį, per kurį bendrovės turėtų pakeisti įstatus.

„Kviečiame verslą susipažinti su pateiktais įstatymų projektais ir išreikšti savo nuomonę dėl jų. Įstatymų projektus pateiksime Vyriausybei svarstyti iki š. m. liepos 1 d. Jie bus svarstomi Seimo rudens sesijoje“, – sako Rasa Noreikienė.

Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais bei įstatų keitimo įstatymu būtų reglamentuojamos iki euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dienos įsteigtų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo, akcijų ir obligacijų nominalios vertės išraiškos litais keitimo į išraišką eurais procedūros, taip pat  įstatų keitimo procedūros.

Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimais siekiama nustatyti bendrovės minimalų įstatinio kapitalo dydį eurais, taip pat akcijų nominalią vertę eurais, reglamentuoti atvejus, kai bendrovei įsteigti būtini dokumentai sudaryti arba jau įsteigtos bendrovės įstatai pakeisti iki euro įvedimo dienos, tačiau juos Juridinių asmenų registro tvarkytojui numatoma pateikti po euro įvedimo dienos. Taip pat nustatomos procedūros, taikytinos bendrovėms, kurių įstatinis kapitalas mažesnis nei Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas minimalus įstatinio kapitalo dydis eurais.

Civilinio kodekso projektu siekiama įtvirtinti galimybę įstatymuose nustatyti išimtį dėl Juridinių asmenų registrui pateikiamų dokumentų surašymo ir tvirtinimo, kurį atlieka notaras. Taip pat numatyti išimtį dėl atlyginimo, mokamo už juridinių asmenų, jų filialų ir atstovybių registravimą, jų duomenų, informacijos ir steigimo dokumentų pakeitimo įregistravimą.

Ūkio ministerija įstatymų projektus pateikė suinteresuotoms institucijoms ir verslo atstovams š. m. gegužės 9 d. Su įstatymų projektais ir susijusiais dokumentais galima susipažinti Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje adresu http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.susije_l?p_id=236609&p_org=&p_fix=y&p_gov=n.

Pasiūlymus dėl įstatymų projektų Ūkio ministerijai galite pateikti iki gegužės 26 d. el. paštu irma.vagulyte@ukmin.lt.
 

LR ūkio ministerijos informacija


Atgal

Naujienų prenumerata