Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2019 m. lapkričio 21 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.

2009-06-12

Vyriausybė pritarė Įmonių restruktūrizavimo įstatymo projektui

Vyriausybė nutarė iš esmės pritarti Seimo narių pateiktam Įmonių restruktūrizavimo įstatymo pakeitimo ir papildymo projektui, tačiau pasiūlė patikslinti kai kurias projekto nuostatas, o kai kurių atsisakyti.

Priėmus šį įstatymo pakeitimą, bus pakeistos įmonės restruktūrizavimo proceso taikymo sąlygos, tai yra visais atvejais, kada nepriklausomai nuo termino pradelsimo nebus įvykdyti įsipareigojimai kreditoriams, bus galima nustatyta tvarka pradėti restruktūrizavimo procesą. Be to, nustačius, kad įmonė, dar neturinti laikinų finansinių sunkumų, tačiau trijų mėnesių laikotarpyje negalės vykdyti savo įsipareigojimų, restruktūrizavimo procesas taip pat galės būti pradėtas.

Priėmus šį įstatymo pakeitimą, bus supaprastinta restruktūrizavimo bylos inicijavimo tvarka: esant restruktūrizavimo proceso taikymo sąlygoms įmonės vadovas turės teisę įmonės dalyvių susirinkimui, o valstybės ar savivaldybės įmonės vadovas – savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, priėmus sprendimą restruktūrizuoti įmonę, pateikti teismui pareiškimą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo be kreditorių pritarimo.

Restruktūrizavimo planas bus patvirtinamas, jei už restruktūrizavimo planą balsuos kreditoriai, turintys ne mažiau kaip 2/3 (šiuo metu numatyti 3/4) visų patvirtintų kreditorių bendros reikalavimų sumos. Taip bus sudaryta galimybė lengviau priimti sprendimus dėl restruktūrizavimo plano, nes šiuo metu dažni atvejai, kai restruktūrizavimo bylos nutraukiamos kreditoriams nepavykus susitarti dėl restruktūrizavimo plano.

Vyriausybė pasiūlė atsisakyti įstatymo projekto nuostatų, susijusių su restruktūrizavimo plano metmenų atsisakymu, laikinojo administratoriaus skyrimu, vienašališku sutarčių nutraukimu taip pat su įmonės restruktūrizavimo plano pateikimu nepriklausomo eksperto įvertinimui ir pateikimu teismui tvirtinti be kreditorių susirinkimo pritarimo bei nuostatų, susijusių su ekspertų registro įsteigimu ir tvarkymu. Pastarosios nuostatos bus įvertintos prieš Seimui pateikiant Ūkio ministerijos parengtą Įmonių restruktūrizavimo įstatymo naujos redakcijos projektą.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos informacija


Atgal

Naujienų prenumerata