\r\nmobil porno\r\nrokettube\r\nporno video\r\nporno izle\r\n
Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2020 m. gegužės 27 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.

2014-10-07

Lietuva – tarp pirmaujančių ES valstybių gerinant verslo sąlygas mažosioms ir vidutinėms įmonėms

Europos smulkiojo verslo akto ataskaitoje Lietuva viršija Europos Sąjungos (ES) vidurkį verslumo, administravimo, valstybės pagalbos ir viešųjų pirkimų, galimybės gauti finansavimą ir verslo aplinkos srityse. Šiandien ataskaita pristatyta Mažųjų ir vidutinių įmonių asamblėjoje Neapolyje (Italija). „Pagal 2014 metų Europos smulkiojo verslo akto ataskaitą Lietuva labai sėkmingai gerina verslo aplinką – penkiose pagrindinėse srityse ji viršija ES vidurkį. Per pastaruosius metus Lietuvai pavyko pagerinti sąlygas beveik visose srityse, kurioms taikomas Europos smulkiojo verslo aktas. Vienas didžiausių pasiekimų – mažosioms ir vidutinėms įmonėms dabar lengviau gauti finansavimą“, – sako ūkio ministras Evaldas Gustas. Pasak ūkio ministro, per pastaruosius metus Lietuva įdiegė 40 priemonių, skirtų devynioms iš dešimties politikos sričių, kurioms taikomas Europos smulkiojo verslo aktas. Didelė pažanga jau matoma verslo administravimo ir principo „Visų pirma galvokime apie mažuosius“ taikymo srityse, t. y. siekiant sudaryti sąlygas, kad smulkieji verslininkai susidurtų su kuo mažesne teisinio reguliavimo našta. Lietuvos rezultatai taip pat palaipsniui gerėjo dar trijose srityse – antros galimybės pradėti verslą sąžiningai bankrutavusiems verslininkams, mažųjų ir vidutinių įmonių veiklos ES bendrojoje rinkoje ir jų veiklos tarptautinimo srityse. Pagal ataskaitą Lietuva dar turėtų stiprinti sritis, skatinančias įmones ugdyti ir tobulinti verslo įgūdžius mokslinių technologijų srityje, aktyviau mokyti darbuotojus darbo vietoje. Smulkiojo verslo aktu ES valstybės narės informuojamos apie verslo aplinkos gerinimo priemonių gaires. Kasmet šio dokumento įgyvendinimo ataskaitose pateikiama informacija apie priimtas konkrečias priemones, mažinančias verslui tenkančią administracinę naštą, lengvinančias verslo steigimą, didinančias prieigą prie finansinių išteklių ES valstybėse narėse. Mažosios ir vidutinės įmonės, sudarydamos 99,8 proc. visų įmonių, Lietuvos ekonomikai yra svarbesnės nei daugelio kitų valstybių narių ekonomikai. Jose dirba apie tris ketvirtadalius visų darbuotojų, t. y. 10 proc. daugiau nei ES. Mažosios ir vidutinės įmonės sukuria beveik 70 proc. Lietuvoje sukuriamos pridėtinės vertės, o ES vidurkis yra mažiau kaip 60 proc. Europos iniciatyva „Smulkiojo verslo aktas“ yra pavyzdinė ES politikos iniciatyva, skirta mažosioms ir vidutinėms įmonėms remti. Ją sudaro įvairios politikos priemonės, grindžiamos dešimčia verslo aplinkos gerinimo principų. Kasmet skelbiamomis Europos smulkiojo verslo akto ataskaitomis siekiama parodyti naujausias tendencijas ir nacionalinės politikos strategijas, kurios turi įtakos mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Su ataskaita galite susipažinti adresu http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/countries-sheets/2014/lithuania_lt.pdf. LR ŪM informacija

Atgal

Naujienų prenumerata