Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2020 m. vasario 26 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.

2009-08-14

Akcinių bendrovių įstatyme naujos galimybės akcininkams

Penktadienį, liepos 31 d., įsigaliojo Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymas, kuriuo įtvirtinta galimybė uždarųjų akcinių bendrovių steigimo dokumentus rengti supaprastinta tvarka, pagerinti bendrovių akcininkų teises bei sudaryti jiems kuo palankesnes sąlygas dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

Įstatyme numatyta, kad uždarosios akcinės bendrovės pavyzdines steigimo akto ir steigimo sutarties formas, taip pat pavyzdinius įstatus tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, kad įgaliojimai tvirtinti pavyzdinius steigimo dokumentus bus suteikti Ūkio ministerijai, suderinus su Teisingumo ministerija.

Pasak ūkio viceministro R. Žyliaus, Verslo aplinkos gerinimo komisijos (Saulėtekio) pasiūlyti pakeitimai sumažins su uždarųjų akcinių bendrovių steigimu ir registravimu Juridinių asmenų registre susijusią administracinę naštą, pagerins verslo sąlygas ir turės teigiamos įtakos verslo efektyvumui ir konkurencingumui stiprinti.

Kiti Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai susiję su Akcininkų teisių direktyvos (taikoma listinguojamoms akcinėms bendrovėms) nuostatų įgyvendinimu nacionalinėje teisėje. Įstatymo pakeitimais akcininkams sudaromos vienodos galimybės visoje ES pasinaudoti jiems teisės aktų suteikiamomis teisėmis, iš jų – vienodomis sąlygomis gauti informaciją, susijusią su visuotiniu akcininkų susirinkimu, galimybe visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis, galimybe paskirti įgaliotinius elektroninių ryšių priemonėmis ir kita.

ES mastu suvienodintas listinguojamų akcinių bendrovių akcininkų teisių reguliavimas turės teigiamos įtakos bendrovių valdymui ir tinkamam visuotinių akcininkų susirinkimų organizavimui.

Registrų centro duomenimis, Lietuvoje yra įregistruota apie 75 tūkstančius uždarųjų akcinių bendrovių ir apie 550 akcinių bendrovių, iš kurių Lietuvos reguliuojamoje rinkoje yra 40 listinguojamų akcinių bendrovių (akcinės bendrovės „NASDAQ OMX Vilnius“ duomenimis).

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos informacija


Atgal

Naujienų prenumerata