Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2020 m. vasario 26 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.

2015-08-31

Atnaujintas INVEGAI priskirtų funkcijų ir veiklos reglamentavimas

Ūkio ministerijos siūlymu LR Vyriausybė, atsižvelgusi į faktinę ir teisinę situaciją (naujus ES teisės aktus), praplėtė UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) priskirtas funkcijas. Nuo šiol INVEGA galės įgyvendinti finansines (finansų inžinerijos) priemones, skirtas ne tik smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, bet ir didelėms įmonėms. LR Vyriausybės sprendimu, INVEGA galės ne tik administruoti lengvatinių paskolų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams teikimą, bet, esant poreikiui, ir jas teikti. Taip pat aiškiai įvardytos individualių ir portfelinių garantijų formos, kurias įgyvendina INVEGA. Be to, papildytos INVEGOS funkcijos įgyvendinant subsidijų (dotacijų ) projektus, konkrečiai nurodant galimybę teikti dotacijas ir (ar) subsidijas darbo vietoms kurti ir (ar) išlaikyti bei konkurencingumui didinti. INVEGAI numatytas ir verslo subjektų patiriamų ir valstybės remiamų išlaidų (steigimo, mokymų, konsultacijų, mokslinių tyrimų, sertifikavimo, atitikties įvertinimo, garantijų mokesčių ir kitų remiamų išlaidų) kompensavimas ar subsidijavimas. „Jau 14 metų gyvuojanti INVEGA, įsteigta kaip garantijų institucija, šiandien išaugo į solidžią finansų įstaigą, gebančią sukurti ir administruoti įvairias finansines priemones, skatinančias SVV finansavimą Lietuvoje paskolų forma bei investicijas į kapitalą, – teigia ūkio ministras Evaldas Gustas, – Tai neabejotinai prisideda prie Ūkio ministerijos ir Vyriausybės strategijos gerinti verslo aplinką Lietuvoje įgyvendinimo. Esu įsitikinęs, kad INVEGOS veiklos ir funkcijų praplėtimas yra reikalingas ir jis neabejotinai prisidės prie nuoseklaus INVEGOS, kaip verslo finansavimą skatinančios finansų įstaigos, tolesnės nuoseklios plėtros“ . Visos praplėstos INVEGOS veiklos ir funkcijų galimybės apibrėžtos LR Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 887 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros“ naujojoje redakcijoje. LR Vyriausybės įsteigta ir Ūkio ministerijos valdoma INVEGA administruoja finansines priemones, skirtas pradėti ar plėsti smulkųjį ir vidutinį verslą - lengvatines paskolas, garantijas, dalinį palūkanų ar darbo užmokesčio kompensavimą. LR ŪM informacija

Atgal

Naujienų prenumerata