Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2019 m. lapkričio 22 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.

2016-05-25

Ūkio ministras E. Gustas: „Mokslo ir verslo bendradarbiavimui ir klasterizacijai skatinti – 2,9 mln. eurų ES investicijų“

Ūkio ministerija, siekdama skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą ir klasterizaciją, vykdant mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklas, kviečia Lietuvos įmones pasinaudoti galimybe įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Inoklaster LT“. Pagal šią priemonę finansuojamoms veikloms numatoma skirti beveik 2,9 mln. eurų ES investicijų.

„Sėkmingas mokslo ir verslo bendradarbiavimas – vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiantis tolygią ūkio plėtrą, didinantis darbo efektyvumą ir skatinantis šalies įmonių konkurencingumą. Priemonė „Inoklaster LT“ sudaro galimybę verslo ir mokslo atstovams įgyvendinti bendrus projektus mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų srityje ir skatina klasterizaciją – vieną kertinių Lietuvos ūkio plėtros strategijos prioritetų. Pagal šią priemonę remiamas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros klasterių eksploatavimas: strategijų, tyrimų atlikimas, mokymai, rinkodaros, klasterių narių bendradarbiavimo, naujų narių pritraukimo, įsitraukimo į tarptautinius tinklus veiklos“, – teigia ūkio ministras Evaldas Gustas.

Pagal priemonę „Inoklaster LT“ galimi pareiškėjai (projekto vykdytojai) yra tik klasterius įkūrę juridiniai asmenys. Pareiškėjais negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės. Be to, teikdami paraiškas, projekto vykdytojai turi nurodyti sumaniosios specializacijos kryptis, kurioms priskiriami projektai. Dėl finansavimo konkuruoja tik tai pačiai sumaniosios specializacijos krypčiai priskiriami projektai.

Didžiausia energetikos ir tvarios aplinkos sumaniosios specializacijos krypties projektui galima skirti finansavimo lėšų suma – 200 tūkst. eurų, įtraukios ir kūrybingos visuomenės – 200 tūkst. eurų, agroinovacijų ir maisto technologijų – 100 tūkst. eurų, naujų gamybos procesų, medžiagų ir technologijų – 100 tūkst. eurų, sveikatos technologijų ir biotechnologijų – 100 tūkst. eurų, transporto, logistikos ir informacinių ir ryšių technologijų – 100 tūkst. eurų.

Mažiausia energetikos ir tvarios aplinkos sumaniosios specializacijos krypties projektui galima skirti finansavimo lėšų suma – 50 tūkst. eurų, įtraukios ir kūrybingos visuomenės – 50 tūkst. eurų, agroinovacijų ir maisto technologijų – 25 tūkst. eurų, naujų gamybos procesų, medžiagų ir technologijų – 25 tūkst. eurų, sveikatos technologijų ir biotechnologijų – 25 tūkst. eurų, transporto, logistikos ir informacinių ir ryšių technologijų – 25 tūkst. eurų.

Juridiniai asmenys, siekiantys gauti finansavimą, turi užpildyti paraišką, kuri skelbiama svetainėse www.esinvesticijos.lt, http://ukmin.lrv.lt/, www.lvpa.lt ir pateikti ją VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai iki 2016 metų rugpjūčio 24 dienos.

Pagal šį kvietimą energetikos ir tvarios aplinkos sumaniosios specializacijos krypčiai numatoma skirti iki 944 tūkst. eurų, įtraukios ir kūrybingos visuomenės – iki 707,5 tūkst. eurų, agroinovacijų ir maisto technologijų – iki 225 tūkst. eurų, naujų gamybos procesų, medžiagų ir technologijų – iki 412 tūkst. eurų, sveikatos technologijų ir biotechnologijų – iki 311 tūkst. eurų, transporto, logistikos ir informacinių ir ryšių technologijų – iki 296 tūkst. eurų.

Iš viso pagal priemonę „Inoklaster LT“ 2014–2020 m. numatoma investuoti 26,07 mln. eurų ES investicijų.

LR Ūkio ministerijos informacija


Atgal

Naujienų prenumerata