Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2019 m. lapkričio 21 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.

2010-02-23

Gauta pirmoji „Inoklaster LT+“ paraiška

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) gavo pirmąją paraišką pagal Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų priemonę „Inoklaster LT+“. Paraiška klasteriams kurti prašoma paramos suma siekia beveik 13,7 milijono litų.

Anot ūkio viceministro Mindaugo Petrausko, Lietuvos verslininkai ir mokslininkai turėtų suskubti atkreipti dėmesį į šią priemonę ir aktyviau teikti paraiškas, kadangi kvietimas – tęstinis. Taigi jis galios tol, kol bendra pateiktų paraiškų suma daugiau kaip 10 proc. neviršys bendros kvietimo sumos (per 160 milijonų litų). Praėjusį penktadienį, surinkus gerokai daugiau, negu skirta lėšų, paraiškų į kitą ES paramos priemonę „Intelektas LT“, jos kvietimas buvo sustabdytas.

„Inoklaster LT+“ priemonė skirta klasterizacijai skatinti, Lietuvos verslo sektorių ir mokslo bendradarbiavimui stiprinti bei jų tarptautiniam konkurencingumui didinti.

„Naudojant ES paramą įkurtos laboratorijos, mokymų centrai gali padėti aktyvioms verslo bendrovėms, pasitelkus Lietuvos mokslininkus sukurtus inovatyvius, technologiškai pažangius produktus vėliau galima įdiegti gamyboje ir sėkmingai patiekti į pasaulinę rinką“, – ragino M. Petrauskas.

Pagal „Inoklaster LT+“ priemonę finansavimas gali būti teikiamas pareiškėjams, kurie siekia investuoti į klasterio tyrimų centrus, atviros prieigos laboratorijas, bandymų patalpas ir pan. Pagal priemonę pareiškėjai gali gauti pinigų minėtų statinių statybai ar rekonstrukcijai, įsigyti reikalingą įrangą, įrenginius, prietaisus, programinę įrangą ir kita.

Klasterį turi sudaryti ne mažiau kaip 5 įmonės ir būtinai bent viena mokslinių tyrimų įstaiga ar aukštoji mokykla. Taip pat klasterio nariais gali būti ir asociacijos, profesinės lavinimo mokyklos, kiti viešieji juridiniai asmenys.

„Inoklaster LT+“ kvietimo suma – 160,3 mln. litų, maksimali suma projektui – 40 milijonų, maksimalus finansavimo intensyvumas – 70 procentų. Tai reiškia, kad atskirais atvejais pareiškėjams pakanka į projektą investuoti 30 procentų nuosavų lėšų.

Ūkio ministerija primena, kad šiuo metu vyksta paraiškų priėmimas iš viso net pagal keturias inovacijas skatinančias priemones: „Idėja LT“, „Intelektas LT+“, „Inoklaster LT“ ir „Inoklaster LT+“. Per šiuos kvietimus verslą pasieksianti bendra lėšų suma – 505 milijonai litų. Pagal anksčiau skelbtus kvietimus pagal priemones „Idėja LT“, „Intelektas LT“, „Intelektas LT+“, „Inoklaster LT“ ir „Inoklaster LT+“ 173 inovatyvaus verslo ir mokslo projektams jau skirta 137,5 mln. litų. Daugiau informacijos ir kvietimų sąlygos paskelbtos Ūkio ministerijos ir LVPA interneto tinklapiuose (www.ukmin.lt ir www.lvpa.lt).

Ūkio nuosmukiui švelninti Ūkio ministerija vykdo plačią dvejų metų trukmės Ekonomikos skatinimo programą, kurios priemonėmis jau yra pasinaudojusios daugiau kaip 4000 įmonių. Priemonėms įgyvendinti skirta suma jau viršijo 3 milijardus litų, tai sudaro daugiau kaip pusę numatytoms priemonėms įgyvendinti planuojamos sumos.

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos informacija


Atgal

Naujienų prenumerata