Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2020 m. vasario 26 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.

2010-05-06

Dvi priemonės – didinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą

Kviečiame teikti paraiškas pagal dvi priemones: „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“ ir „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (Ūkio ministerija) ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (Agentūra) skelbia kvietimus teikti paraiškas pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemones „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“ (VP2-4.2-ŪM-01-K) ir „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ (VP2-4.2-ŪM-02-K).

Abiejų šių priemonių tikslas – didinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą.

Priemonės „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“ lėšomis bus finansuojama elektros perdavimo linijų, transformatorių pastočių ir skirstyklų statyba, modernizavimas, orinių elektros linijų keitimas kabelinėmis, automatizuotų valdymo, duomenų rinkimo ir perdavimo, energijos apskaitos sistemų diegimas.

Šiam kvietimui skirta 10 mln. Lt iš 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų.

Priemonės Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ lėšomis bus finansuojamas susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimas naujais diegiant naujausias technologijas, naujų centralizuotų šilumos tiekimo tinklų statyba.

Šios priemonės kvietimui skirta 48,81 mln. Lt iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

Pagal priemones „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“ ir „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ paraiškas gali teikti privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys visas Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikos (Projektų finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas) 7.1-7.2 punktuose išvardytas sąlygas ir reikalavimus.

Paraiškos pagal abu kvietimus priimamos Agentūros regioniniuose skyriuose iki 2010 rugpjūčio 5 d. 17.00 val.:

Vilniuje – Žalgirio g. 92, LT-09303 Vilnius,

Kaune K.Petrausko g. 26, LT-44156 Kaunas;

KlaipėdojeLiepų g. 24, LT-92107 Klaipėda;

Šiauliuose Aušros al. 68, LT-76233 Šiauliai;

Utenoje Bažnyčios g. 1, LT-28242 Utena.

Paraiškos priimamos Agentūros darbo dienomis, darbo valandomis iki kvietimuose nurodyto termino.

Visais atvejais paraiškos turi būti gautos iki Kvietimuose nustatyto termino pabaigos. Paraiškos, gautos kitais adresais, pasibaigus nustatytam terminui ar gautos kitais nei nustatyta būdais, nebus registruojamos ir nagrinėjamos.

Kvietimai paskelbti šios dienos „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, dienraštyje „Lietuvos rytas“, interneto svetainėje www.esparama.lt ir Agentūros interneto svetainėje www.lvpa.lt. Kvietimų teikti paraiškas dokumentai – Tvarkos aprašas ir priedai, paraiškos bendroji (A) dalis bei specialioji (B) dalis ir kiti – paskelbti „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, nuorodas į juos galima rasti Ūkio ministerijos ir LVPA interneto svetainėse (www.ukmin.lt ir www.lvpa.lt) bei svetainėje www.esparama.lt.

Informacija pareiškėjams teikiama iki kvietimo termino pabaigos šiais būdais: tel. (8 5) 268 7448, 268 7411, faksu (8 5) 268 7409 ir el. paštu: info@lvpa.lt.

LR Ūkio ministerijos informacija


Atgal

Naujienų prenumerata