\r\nmobil porno\r\nrokettube\r\nporno video\r\nporno izle\r\n
Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2020 m. gegužės 27 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.

2010-06-16

Laukiama pasiūlymų dėl socialinio dialogo stiprinimo

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad šių metų 3-ąjį ketvirtį bus pradėta įgyvendinti 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonė „Socialinio dialogo skatinimas“. Panaudojant Europos socialinio fondo (ESF) lėšas, socialiniai partneriai (profesinės sąjungos ir darbdaviai) bus skatinami ieškoti sutarimo ir įgyvendinti bendras priemones, kuriomis būtų užtikrintas darbuotojų ir įmonių prisitaikymas prie darbo rinkos pokyčių.

Socialiniai partneriai ir kitos suinteresuotos organizacijos yra kviečiamos teikti savo pastabas, pasiūlymus ir komentarus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam priemonės „Socialinio dialogo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektui. Jį galima atsisiųsti: . Pasiūlymų pateikimo terminas pratęstas iki 2010 m. liepos 1 dienos.

Priemonės tikslas – ugdyti darbdavių, darbdavių organizacijų ir jų asociacijų, profesinių sąjungų ir jų susivienijimų gebėjimus socialinės partnerystės srityje, tobulinti kolektyvinius darbo santykius, skatinti kolektyvinių sutarčių pasirašymą, informuoti ir šviesti profesinių sąjungų narius bei visuomenę apie socialinio dialogo reikšmę.

Įgyvendinant priemonę „Socialinio dialogo skatinimas“, bus skatinama pasirašyti kolektyvines sutartis, steigti saugos ir sveikatos komitetus įmonėse, kurti dvišales ir trišales tarybas bei komisijas savivaldybėse. Numatoma remti darbdavių ir darbuotojų organizacijų, taip pat dirbančiųjų mokymus apie darbuotojų teises ir pareigas, lanksčių ir šiuolaikinių darbo formų diegimo galimybes.

Ši priemonė turėtų paskatinti realų socialinį dialogą tarp verslo atstovų bei profesinių sąjungų ir prisidėtų kuriant socialiai atsakingus santykius tarp darbdavių bei darbuotojų. Todėl į pasirengimo procesą įtraukti ir socialiniai partneriai.

Priemonei „Socialinio dialogo skatinimas“ įgyvendinti 2007–2013 m. yra skiriama 20 mln. litų ESF lėšų. Projektams pagal pirmąjį kvietimą teikti paraiškas planuojama skirti iki 15 mln. litų ESF lėšų. Numatoma maksimali projekto vertė – iki 1 mln. litų.

Pasiūlymus, komentarus ir pastabas prašome siųsti Struktūrinės paramos politikos skyriaus vedėjai Lingailei Biliūnaitei el. paštu: l.biliunaite@socmin.lt

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija


Atgal

Naujienų prenumerata