Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2020 m. vasario 27 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.

2011-01-13

Neįgalieji techninės pagalbos priemones galės rinktis tiesiai iš įmonių

Nuo šių metų įsigaliojo keletas naujovių, kurios padės neįgaliesiems lengviau ir pigiau apsirūpinti techninės pagalbos priemonėmis. Atnaujinus „Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą“, daugiau neįgaliųjų galės įsigyti priemones, jas naudoti ilgiau, be to, galima bus įsigyti priemonę iš įmonės, o dalį ar visą jos kainą kompensuos valstybė.

Pakeitimai buvo parengti atsižvelgus į žmonių poreikius bei nevyriausybinių neįgaliųjų organizacijų pateiktus prašymus, pasiūlymus bei realias aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis galimybes.

Praplėstos galimybės įsigyti priemones įvairesniais būdais. Kaip ir anksčiau, priklausomai nuo priemonės rūšies neįgalieji gali gauti Techninės pagalbos neįgaliesiems centro (TPNC) siūlomą priemonę gyvenamosios vietos savivaldybės įstaigoje ar Centro teritoriniame padalinyje, įsigyti ją savo lėšomis iš tiekėjų ir gauti jos įsigijimo išlaidų kompensaciją. Naujovė tai, kad priemonę, už kurią Centras kompensuos, galima bus pačiam įsigyti įmonėje. Tokios priemonės – aktyvaus tipo vežimėlis, neįgaliojo vežimėlis, skirtas tetraplegikui, palydovo valdomas rankinis vežimėlis asmeniui iki 18 metų, nešiojamasis elektroninis užrašymo įtaisas Brailio rašto naudotojams, didinimo programinė įranga, ekrano skaitymo programinė įranga, kalbos sintezatorius bei vidinio ryšio (FM) sistema.

Žmogus, pageidaujantis gauti minėtų techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensaciją per įmonę, turi kreiptis į TPNC teritorinį padalinį. Be kitų įprastų tokiu atveju dokumentų reikalingas socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymas, išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a). Jį išrašo asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos gydytojai ar kiti atitinkamos srities gydytojai specialistai, o kai kreipiamasi dėl aktyvaus tipo vežimėlio – asmens sveikatos priežiūros reabilitacijos įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai. Per 15 dienų nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos TPNC darbuotojai išduos pažymą, patvirtinančią asmens teisę gauti naujos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją, bei pateiks įmonių, į kurias žmogus gali kreiptis dėl techninės pagalbos priemonių įsigijimo, sąrašą. Į jį įtraukiamos įmonės, su kuriomis Techninės pagalbos neįgaliesiems centras sudarė sutartis dėl neįgaliųjų aprūpinimo.

Toks aprūpinimo per įmones būdas suteikia daugiau galimybių pačiam žmogui pasirinkti jo poreikius atitinkančią priemonę, įmonę, į kurią kreipsis, apskaičiuoti, kiek lėšų jis gali tam skirti greta valstybės kompensuojamos sumos: jei priemonės kaina didesnė nei nustatyta tvarkos apraše, kainų skirtumą įmonei sumokės perkantysis, jei mažesnė – kompensuojama visa įmonės nustatyta kaina.

Dar viena naujovė, kad bus taikomos priemokos už rankomis ar automatiškai reguliuojamas lovas bei kojomis minamus triračius, ko anksčiau nebuvo. Norėdami įsigyti šias priemones asmenys turės sumokėti Centrui 10 proc. naujos priemonės kainos arba jos likutinės vertės, paskaičiuotos priemonės išdavimo dieną. Tai netaikoma tik labdaros būdu gautoms priemonėms. Patirtis rodo, kad šios priemonės ne visuomet tikslingai naudojamos, todėl įvedus pakeitimus, tikimasi didesnės žmonių atsakomybės. Gautos lėšos bus panaudojamos judėjimo techninės pagalbos priemonių remontui bei kitų techninės pagalbos  priemonių įsigijimui.

Neįgaliųjų aprūpinimo tvarka nuolat tobulinama bei, atsižvelgiant į neįgaliųjų pasiūlymus, poreikius ir finansines valstybės biudžeto galimybes, atnaujinami ir papildomi naujomis moderniomis priemonėmis techninės pagalbos priemonių sąrašai. Smulkesnę informaciją apie Neįgaliųjų aprūpinimo tvarką, priemonių naudojimo terminus, kompensacijų dydžius ir kita naudingą informaciją galima rasti Techninės pagalbos neįgaliesiems centro interneto tinklalapyje: www.tpnc.lt, telefonai pasiteiravimui: (8 5) 273 4796, (8 5) 272 1106 begin_of_the_skype_highlighting            (8 5) 272 1106     

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija


Atgal

Naujienų prenumerata