\r\nmobil porno\r\nrokettube\r\nporno video\r\nporno izle\r\n
Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2020 m. gegužės 27 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.

2011-10-11

ES paramos projektai negali būti finansuoti kelis kartus

Ūkio ministerija primena, kad tiek Europos Sąjungos (ES) reglamentai, tiek Lietuvos teisės aktai nustato, kad dvigubas finansavimas įgyvendinant ES paramos projektus yra negalimas. Tai reiškia, kad tie patys projektai ES paramą gali gauti tik vieną kartą.

2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 54 straipsnio 5 dalimi nustatyta, kad „išlaidos, kurias fondai bendrai finansuoja, negali būti finansuojamos kito Bendrijos finansinio instrumento lėšomis“. Europos Komisija dvigubą finansavimą apibrėžia kaip tų pačių išlaidų deklaravimą skirtingiems finansavimo instrumentams siekiant gauti jų finansavimą. Tokie veiksmai suprantami, kaip piktnaudžiavimas visuomeninėmis lėšomis, o tai yra griežtai draudžiama.

Pavyzdžiui, įmonei suteikiama parama pagal ES paramos priemonę „Lyderis LT“ naujos gamybinės technologinės linijos įsidiegimui. Ta pati įmonė taip pat gauna paramą pagal priemonę „Naujos galimybės“ dalyvavimui tarptautinėse parodose ar mugėse. Toks finansavimo gavimas pagal dvi priemones nebus laikomas dvigubu finansavimu, kadangi pirmuoju atveju bus finansuojamos gamybinės linijos įsigijimo ir montavimo išlaidos, o antruoju atveju vykimo į parodas, stendo nuomos išlaidos. Tačiau, jei gamybinės linijos įdiegimui pagal priemonę „Lyderis LT“ gavęs paramą projekto vykdytojas, tos pačios gamybinės linijos įsigijimui finansavimą gautų per kitą priemonę, kaip pvz. „Invest LT-2“, tai būtų laikoma dvigubu finansavimu, nes tos pačios išlaidos būtų finansuotos du kartus.

Dvigubas finansavimas negalimas ir pagal Lietuvos teisės aktus. 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 patvirtintose Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse yra įvardintos finansavimo reikalavimų neatitinkančios išlaidos „Netinkamomis finansuoti taip pat laikomos išlaidos, kurios anksčiau buvo finansuotos (apmokėtos) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, ES fondų, ES finansinės paramos priemonių, kitų Bendrijos finansinių priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, dėl kurių ES fondų lėšos patirtoms išlaidoms apmokėti būtų skiriamos ne vieną kartą.“

LRŪM informacija


Atgal

Naujienų prenumerata