Euroregionas "Šešupė" Šešupės Euroregiono turizmo informacijos centras Šešupė Business
   
2020 m. vasario 27 d.
.
­arrow.gif
­­Mus r­asite:
Bažnyčios g. 4-101,
71120 Šakiai
Tel./faks.
(8 345) 51090
Mob. tel. 8 612 17767
sakiai.svic@sakiai.lt
svic.maket@sakiai.lt
svic.projektai@sakiai.lt
svic.verslas@sakiai.lt

 
arrow.gif
Darbo laikas:
I-V - 8-17 val.

2012-02-17

PASIKEITĖ LEIDIMŲ-HIGIENOS PASŲ IŠDAVIMO TVARKA

Marijampolės visuomenės sveikatos centras informuoja, kad nuo 2012 m sausio 1 d. išduodant leidimus-higienos pasus vadovaujamasi Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių nuostata, kad Leidimas-higienos pasas neišduodamas, jeigu patalpų, kuriose numatoma vykdyti ūkinę komercinę veiklą, paskirties pogrupis pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis neatitinka ūkinės komercinės veiklos, kuriai prašoma leidimo-higienos paso.


Statinių klasifikavimo pagal paskirtį pagrindines grupes (pogrupius) ir požymius, kuriais vadovaujantis statiniai priskiriami šioms grupėms (pogrupiams), nustato statybos techninis reglamentas (STR).

Plačiau žr.: Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-632 (Žin., 2010, Nr. 86-4573) 44.4 punktas.

STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 (Žin., 2003, Nr. 58-2611).

ŠRS informacija


Atgal

Naujienų prenumerata